Miałam wpaść na chwilkę ale jednak siedziałam dłużej. Tym niemniej: to, co mnie zawsze najbardziej w klubach i na imprezach fascynuje, to miłość. Jej ilość na takich wydarzeniach jest zawsze zaskakująco duża. I to chyba cudownie mnie ponosi zawsze.

Wypowiedz się! Skomentuj!