Poniżej znajduje się zarys tematyki warsztatów i szkoleń, w jakich się specjalizuję. Większość z nich miałem okazję prowadzić bardzo wiele razy.

1. Zarządzanie różnorodnością

Czym jest różnorodność? Czemu jest tak ważna we współczesnym świecie – zarówno w polityce społecznej, jak i w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw? I czy da się nią w ogóle zarządzać?
Warsztaty obejmują tematykę taką jak: (a) znaczenie pojęcia tożsamości, (b) nierówne traktowanie i dyskryminacja, (c) formalnoprawne aspekty wykluczenia i dyskryminacji, (d) pojęcie zarządzania i zarządzania różnorodnością, (e) trudności w zarządzaniu różnorodnością w Polsce, (f) metody i narzędzia zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach.
Warsztaty i szkolenia dostosowywane są do potrzeb grupy, jej wielkości, zakładanych efektów i stopnia zaawansowania osób uczestniczących.

2. Podstawy teorii queerowych

Mający swe podstawy w dyskursie naukowym, kurs przedstawia najważniejsze założenia teorii queerowych. Prezentuje krótką historię ich ewolucji oraz zanczenia dla współczesnej reflekcji naukowej. Celem warsztatów jest także próba zmiany perspektywy osób uczestniczących na taką, która uwzględniać będzie postulaty queer.
Kurs pomyślany jest w ten sposób, by także osoba z niewielkim zapleczem akademickim była w stanie aktywnie uczestniczyć w zajęciach i angażować się w zadania.
Warsztaty zakładają konieczność zapoznania się z pewnymi podstawowymi tekstami dotyczącymi teorii queerowych.

3. Psychologia społeczna – współczesne relacje międzyludzkie

Miłość, przyjaźń a nawet nienawiść wydają się być dziś bardzo skomplikowanymi emocjami. Co się takiego stało, że w XXI wieku nie można już „po prostu kochać”, „po prostu nienawidzieć”? Na czym polega specyfika ponowoczesnego świata, który tak znacząco utrudnia nam bezrefleksyjne podejście do życia społecznego?
Celem kursu jest znalezienie odpowiedzi na te i inne pytania: wykorzystanie pewnych mechanizmów terapeutycznych pozwala na stworzenie intymnej i bardzo angażującej atmosfery. Osoby uczestniczące w kursie mogą poddać refleksji konkretne przykłady ze swojego życia – znajdując jednocześnie oparcie w psychologicznych i socjologicznych teoriach, wyjaśniających rzeczywistość i jej skomplikowanie. Kurs przewidziany jest dla niewielkiej grupy.

4. Warsztaty dziennikarskie

Uproszczony kurs dziennikarski oferuje wstęp do tematyki – zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Zajęcia obejmują takie tematy jak: (a) gatunki dziennikarskie, (b) podstawowe narzędzia pracy dziennikarskiej, (c) źródła informacji, (d) etyczne aspekty zawodu dziennikarza, (e) formalnoprawne przywileje i ograniczenia w pracy dziennikarskiej, (f) dobre praktyki i najlepsze przykłady.
Kurs skupia się na dziennikarskie prasowym oraz internetowym, nieznacznie zahaczając tylko o dziennikarstwo radiowe i telewizyjne.


 

Jeśli jesteś zainteresowana_y organizacją kursu lub warsztatu – zachęcam do działu Kontakt.

Wypowiedz się! Skomentuj!