A dokładniej w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia
Nauczycieli Języka Angielskiego UW. Zaproszono
mnie tam do poprowadzenia aukcji. Najpierw że
po angielsku, ale okazało się, że po polsku.
Tak więc z poślizgiem sporym, ale udało
się całe wydarzenie przeprowadzić i co
miało pójść, poszło. Zysk zaś pójdzie
na Fundację Synapsis :)

fot. Michał Goszczyński

fot. Michał Goszczyński

fot. Michał Goszczyński

Wypowiedz się! Skomentuj!