Sala, w której odbywało się spotkanie, była w zasadzie pełna.
Sam Jody Huckby (PFLAG USA) okazał się uprzejmym i
miłym facetem. Krótki wstęp wyjaśnił wszystkim, czym
jest PFLAG i jaki jest jego związek z filmem. No a
potem to już były łzy. Bo film jest smutny czasem
i nie da się inaczej. Michauke był i koło mnie
siedział, więc widzieć mógł, że ja te

Wypowiedz się! Skomentuj!