Warszawa, 31 marca 2011 – Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, organizacja studencka Queer UW ogłosi wyniki swoich badań nad sytuacją osób LGBTQ studiujących na UW. Efektem pracy ma być publikacja „Przemilczane, przemilczani”.

Książka – w formie drukowanej oraz e-booka ukaże się właśnie dzisiaj. Otrzymać ją mają wszystkie osoby, od których zależy sytuacją osób LGBTQ na Uniwersytecie Warszawskim. Jej Perfekcyjność, która zapraszała media na dzisiejszą konferencję, zapowiedziała, że książka okaże się być „ciekawym dokumentem na temat dyskryminacji na UW”.

– Nie będę uprzedzać faktów, ale „Przemilczane, przemilczani” dają dość wyraźny sygnał, że na UW wcale nie jest idealnie – powiedziała. – Badaczom i badaczkom z Queer UW udało się dość trafnie zdiagnozować kilka gorących kwestii, które powinny być poprawione, by każdemu studentowi i każdej studentce było u nas dobrze.

Przedmowę do opracowania przygotowała prof. dr hab. Małgorzata Fuszara. Napisała w niej m.in.:

Mimo że zakaz dyskryminacji w szkolnictwie wyższym nie należy do zasad uszczegółowionych w ustawodawstwie antydyskryminacyjnym (…) nie ulega wątpliwości, że zarówno norma konstytucyjna jak i podstawowe zasady rządzące państwami demokratycznymi nakazują równe traktowanie i zakazują dyskryminacji także i na tym terenie. Nie oznacza to oczywiście, że w życiu społecznym, także w życiu szkół wyższych, nie zdarzają się przypadki naruszenia tych zasad, nie można też powiedzieć, że społeczności akademickiej obce są przypadki poczucia, że ktoś został nierówno potraktowany, czy nawet, że jest dyskryminowany z jakiegoś powodu. Nie jest niestety znana skala tego zjawiska, tym większa jest więc zasługa organizacji studenckiej Queer UW, która przeprowadziła pierwsze badania dotyczące sytuacji osób LGBTQ na Uniwersytecie Warszawskim.

Publikacja składa się z kilku części, w których przedstawiane są wyniki analiz poszczególnych badań przeprowadzonych przez Queer UW – sondażu internetowego, wywiadów pogłębionych i analizy dyskursu prasowego. Na samym końcu książki znajduje się instrukcja, która wskazuje, co może zrobić student/studentka, jeśli czuje się dyskryminowany/dyskryminowana na UW. Wstęp do książki przygotowała Jej Perfekcyjność.

– Mamy nadzieję, że dzięki „Przemilczanym”, osoby LGBTQ staną się jakoś widoczne w życiu społeczności akademickiej UW – powiedziała trans. – Poza dokonaniem diagnozy, był to jeden z głównych powodów, dla którego Queer UW wzięło się za opracowanie badania.

Publikacja ukaże się w nakładzie 500 egz., które jeszcze dziś zostaną wysłane do władz rektorskich, dziekanów wydziałów, władz samorządu studenckiego, organizacji pozarządowych oraz mediów. E-book z książką dostępny będzie dziś na stronie www.tinyurl.com/Raport2011QueerUW.


Okładka książki

/Życie Warszawy/

Wypowiedz się! Skomentuj!