Warszawa, 5 sierpnia 2015 – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przygotował uzasadnienie w sprawie uznania za zasadną skargi Queer UW na decyzję Rektora UW. Za 30 dni wyrok stanie się prawomocny.

Uzasadnienie kończy postępowanie przed WSA. Strony mają teraz 30 dni na wniesienie ewentualnej skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Queer UW zapowiada, że skargi takiej wnosić nie będzie.

– Choć uzasadnienie wyroku nie do końca odpowiada naszej intencji, to nie zamierzamy zaskarżać decyzji – komentuje Jej Perfekcyjność, Prezesa Queer UW. – Sentencja jest bowiem zgodna z naszym oczekiwaniem. Wiemy jednak, że to nie kończy sprawy.

W uzasadnieniu sąd podkreśla, że z racji błędów proceduralnych, popełnionych przez uczelnię, nie jest w stanie przejść do merytorycznego rozpatrzenia sprawy. Decyzję po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydała ta sama osoba, która wydała decyzję pierwotną, co niezgodne jest z polskim prawem.
Jej Perfekcyjność spodziewa się, że z racji faktu, iż sprawa wróciła do momenti po wydaniu pierwszej decyzji i złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Rektor UW wyda decyzję bliźniaczą do tej, wydanej przez prorektor. To zaś spowoduje złożenie kolejnej skargi na decyzję do WSA przez Queer UW.

– Sprawa, jak sądzę, będzie ciągnąć się jeszcze ponad rok – wzdycha trans. – Nie szkodzi jednak, bo dla nas ważne jest jej załatwienie i ustanowienie precedensu w zakresie zakresu swodoby kształtowania swojej działalności przez uczelniane organizacje studenckie.

Nie wiadomo kiedy Rektor UW zdecyduje się wydać decyzję. Oczekiwanie poprzednim razem wynosiło ponad 4 miesiące.

20150805
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej (kliknij aby pobrać PDF)

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!