Zaproszono mnie na POMADĘ. Żebym w
panelu kasie poświęconym powiedziała o
Paradzie Równości. Kto za nią płaci,
kto powinien płacić i takie tam. No
i chyba całkiem nieźle mi tam
poszło. Potem bardzo też
ciekawa dyskusja, więc
to chyba największa
ze spotkania tego
warto dla mnie :)

Fot ze strony POMADY

Krzysztof Śmiszek

Organizatorki_zy POMADY

Wypowiedz się! Skomentuj!