Warszawa, 30 kwietnia 2013 – Zażalenie Jej Perfekcyjności na decyzję prokuratury trafiło do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. Teraz sąd zadecyduje czy podtrzymać ją w mocy.

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie lutowego ataku na imprezę w mieszkaniu Jej Perfekcyjności została wydana 11 kwietnia. Trans, po zapoznaniu się z aktami sprawy w siedzibie Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, postanowiła złożyć zażalenie na jej treść.

– Zażalenie takie składa się do sądu rejonowego, ale za pośrednictwem prokuratury – wyjaśnia Jej Perfekcyjność. – Dzięki temu prokurator ma szansę zmienić decyzję, bez kierowania sprawy do sądu. Tym razem prokurator nie skorzystał z tej możliwości.

Pismo, doręczone do Jej Perfekcyjności, informuje, że dokumenty zostały przekazane do Sekcji Postępowania Przygotowawczego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy III Wydział Karny. Sąd zajmie się teraz zażaleniem JP i wyda w tej sprawie wiążącą decyzję. Może podtrzymać wydane przez prokuraturę umorzenie śledztwa, bądź cofnąć je i nakazać jego kontynuację.
Trans nie zdecydowała jeszcze, co zrobi, jeśli sąd podtrzyma decyzję prokuratora.

– Moim zdaniem nie wyczerpano wszystkich możliwości ustalenia tożsamości sprawców zajścia, w związku z czym śledztwo powinno być kontynuowane – wyjaśnia Jej Perfekcyjność. – Zobaczymy, jak dalej potoczy się ta sprawa. Ja jednak nie chcę odpuszczać, zależy mi na jej rozwiązaniu.

Nie wiadomo, jak długo trzeba będzie czekać na wydanie decyzji przez sąd.


Skan pisma Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!