Warszawa, 28 lutego 2013 – Kurs „Płeć i gender. Interdyscyplinarne wprowadzenie do tematyki” rozpocząć się ma w kwietniu. Rekrutacja na niego rusza jednak już teraz.

Fundacja Art Humanitatis zaprasza wszystkich i wszystkie do udziału w trzydziestogodzinnych zajęciach, które poprowadzi Jej Perfekcyjność. 

– To będzie akademicki kurs, który wprowadzi w świat sex/gender – zapowiada Jej Perfekcyjność. – Myślę, że skierowany jest zarówno do osób, które dopiero poznają te słowa jak i do tych, którzy już coś niecoś wiedzą o zawiłościach wynikających z różnego znaczenia pojęcia „płeć”.

W opisie zajęć czytamy m.in. „Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy i słuchaczek z podstawowymi pojęciami i teoriami społecznymi poruszającymi tematykę gender i płci. Interdyscyplinarne podejście do problematyki wiąże się z koniecznością poznania kilku podstawowych tekstów, które konstytuują te pojęcia w dyskursie poszczególnych dziedzin naukowych takich jak: psychoanaliza, antropologia, kulturoznawstwo, socjologia i psychologia.
Cel, jaki stawia sobie prowadząca zajęcia Jej Perfekcyjność jest ambitny. W opisie czytamy, że „Po ukończeniu kursu słuchacz/słuchaczka: zna pojęcia sex i gender, rozpoznaje i wskazuje różnicę pomiędzy tymi zagadnieniami, potrafi wskazać różne rozumienie tych pojęć w poszczególnych dziedzinach nauk humanistycznych, odnajduje w tekstach uwikłanie autorów i autorek w binarny system płciowy, dokonuje krytycznej oceny przedstawień męskości i kobiecości w różnych dziedzinach życia, zna historię rozwoju pojęć sex i gender w naukach humanistycznych.

– Wierzę, że nam się uda – śmieje się trans. – To temat, który jest mi bardzo bliski, więc mam nadzieję, że zarażę swoją pasją osoby przybywające. Na razie jednak czekamy na skompletowanie grupy. Wtedy ustalać będziemy szczegóły.

Fundacja Art Humanitatis zajmuje się wspieraniem kultury i sztuki w Polsce i na świecie, organizacją i promocją wydarzeń kulturalnych, zwiększaniem możliwości uczestnictwa w sztuce różnych grup społecznych. W kręgu zainteresowań jest człowiek, sztuka bycia człowiekiem, jego rozwój w każdym aspekcie.


Zapowiedź kursu na facebooku

/Życie Warszawy/

Wypowiedz się! Skomentuj!