Warszawa, 15 grudnia 2011 – Zmiana w Regulaminie organizacji umożliwia dołączenie do niej każdej chętnej osobie. Tzw. „członkostwo wspierające” ma być odpowiedzią na duże zainteresowanie współpracą z Queer UW osób spoza Uniwersytetu Warszawskiego.

Dotychczas do Queer UW należeć mogli studenci i doktoranci oraz studentki i doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego. Zmiana przyjęta przez władze koła daje szansę na udział w pracach także innym osobom.

– Chcemy w ten sposób włączyć m.in. absolwentów i absolwentki UW, słuchaczy i słuchaczki studiów podyplomowych, osoby przebywające u nas na stypendiach ale nie tylko – wyjaśnia Prezesa Queer UW Jej Perfekcyjność. – Często piszą do nas inni ludzie, którzy chcą nam pomóc i włączyć się w nasze prace. Chcemy im to umożliwić.

Dołączenie do Queer UW jest banalnie proste. Jedyną wymaganą formalnością jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres organizacji. Członkinie i członkowie Queer UW proszą też o równoczesny kontakt mailowy, który ułatwi i przyśpieszy cały proces. O przyjęciu do organizacji decyduje Zarząd, który podejmuje odpowiednią uchwałę.
Nowelizacja Regulaminu Queer UW nadała teraz osobom posiadającym status członkostwa wspierającego wiele możliwości realizacji. Jedynym ograniczeniem w stosunku do tradycyjnego członkostwa będzie fakt, że osoby te nie będą mogły zasiadać we władzach organizacji. Wynika to z faktu, że Queer UW jest organizacją działającą w ramach Uniwersytetu Warszawskiego i zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, tylko osoby studiujące na uczelni mogą ją de facto tworzyć poprzez działanie jej organów.

– To może być dla nas mocny kop energii – żartuje JP. – Mamy nadzieję, że nowe osoby będą równie aktywnie jak dotychczasowe działać z nami i tworzyć Queer UW.

Queer UW to uczelniana organizacja studencka Uniwersytetu Warszawskiego założona w listopadzie 2010. Efektem pierwszego roku działalaności są m.in.: badanie sytuacji osób LGBTQ studiujących na UW, wydanie raportu „Przemilczane, przemilczani”, konferencja naukowa „Strategie queer” i Tydzień Równości na Ursynowie. Na stronie queer.uw.edu.pl znaleźć można nagrania video z konferencji, zaś wkrótce ukazać ma się książka ją podsumowująca.


Tak wygląda deklaracja

/KAI/

Wypowiedz się! Skomentuj!