Warszawa, 4 listopada 2011 – Uniwersytet Warszawski już nigdy nie pozbędzie się Jej Perfekcyjności. Trans obejmuje kolejne stanowiska w Samorządzie Studentów i Samorządzie Doktorantów oraz wygrywa kolejne wybory… I tak bez końca.

Tylko wczoraj JP została członkinią Komisji Wyborczej Doktorantów UW oraz kandydatką na przedstawicielkę Samorządu Doktorantów w Komisji Senackiej ds. budżetu i finansów UW. Po uprawomocnieniu się tych wyborów, nadejdzie czas na kolejne.

– Październik i listopad to na UW tradycyjnie czas wyborów do różnych organów samorządowych – wyjaśnia JP. – Wczorajsze wybory okazały się udane i cieszę się strasznie z tego powodu. Zobowiązuję się, jak zawsze, aktywnie wypełniać moje obowiązki. Zresztą braku aktywności od lat nikt mi nie zarzucił.

W tym roku trans startuje jeszcze na pewno w wyborach do Parlamentu Studentów UW, do Rady Instytutu Ameryk i Europy UW oraz do Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW. Aktualnie Jej Perfekcyjność jest członkinią Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW oraz Rady Doktorantów Instytutu Socjologii UW. Obie kadencje kończą się w tym roku kalendarzowym. Wymienienie wszystkich funkcji, jakie trans sprawowała przez lata jest zadaniem naprawdę trudnym. Do najważniejszych zaliczyć można funkcję Marszałka Parlamentu Studentów UW, Senatory UW oraz członkini Komisji Senackiej ds. studenckich i procesu kształcenia UW.
Dlaczego Jej Perfekcyjność działa tak aktywnie? Podkreśla zawsze, że lubi mieć wpływ na otaczającą ją rzeczywistość a poza tym – jak twierdzi – gdy wie, że może coś zrobić lepiej niż inni, stara się nie siedzieć z założonymi rękoma. Potrzeba działania pcha ją w coraz to nowe miejsca na UW.

– Wierzę, że moja nonkonformistyczna postawa jest ważnym atutem – podkreśla. – Nie można mną manipulować, nie da się mnie też nastraszyć. Wszystkie powierzone mi funkcję sprawowałem i sprawuję z największym poświęceniem. I to się nie zmieni.

Najbliższe wybory, w których startuje Jej Perfekcyjność już w czwartek 10 listopada. Studenci Ośrodka Studiów Amerykańskich zdecydują wówczas, gdy chcą, by reprezentowała ich w Parlamencie Studentów UW oraz Radzie Instytutu Ameryk i Europy UW.


Uniwersytet Warszawski

/KAI/

Wypowiedz się! Skomentuj!