Warszawa, 6 listopada 2010 – Mają one ostatecznie rozwiać wątpliwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jej Perfekcyjność dowodzi, że Samorząd Doktorantów UW dysponuje środkami publicznymi i realizuje w ten sposób zadania publiczne.

O tę kwestię bowiem rozbiła się ostatnia rozprawa, która miała miejsce w październiku 2010. Sąd nie był bowiem pewien, czy Samorząd Doktorantów dysponuje takimi środkami i czy realizuje zadania publiczne. Mimo zapewnień szefa doktorantów, że tak nie jest, Jej Perfekcyjność znalazła dowody.

– Mam kopię upoważnienia, jakie Rektora UW wystawiła w listopadzie 2009 Przewodniczącemu Zarządu Samorządu Doktorantów UW – wyjaśnia trans. – Zgodnie z jego treścią, jest on upoważniony do zawierania umów, na podstawie których ZSD UW jest zobowiązany do wykonywania zadań zleconych przez organy rządowe, samorządowe i inne podmioty a także umów dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych oraz przyjmowania darowizn i dotacji. Upoważnienie dotyczy także podpisywania dokumentów finansowych Samorządu Doktorantów UW takich jak faktury, noty, pisma, umowy itp.

Pismo informuje także, że w zakresie tego upoważnienia, Przewodniczący ZSD UW ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich ustawach. To ostatecznie, zdaniem Jej Perfekcyjności, dowodzi tego, że dysponuje środkami publicznymi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zapowiedział w uzasadnieniu odroczenia rozprawy, że zwróci się do Rektory UW z pytaniem o te dwie kwestie. W ten sposób chciał upewnić się jaki jest stan faktyczny. Jej Perfekcyjność bowiem podczas rozprawy zeznała, niezgodnie ze zdaniem szefa doktorantów, że Samorząd Doktorantów UW dysponuje środkami publicznymi i realizuje zadania publiczne. Teraz znalazły się na to dowody. Trwa oczekiwanie na odpowiedź Rektory UW.

– Wierzę, że to będzie wystarczającym dowodem – powiedziała JP. – Mając takie podstawy, sąd powinien być w stanie wydać wyrok w tej sprawie. Skoro bowiem Samorząd Doktorantów UW dysponuje publicznymi pieniędzmi, to ma obowiązek udzielić informacji na ten temat. W sądzie znajduje się także wniosek o ukaranie grzywną Przewodniczącego za nieprzekazanie skargi do sądu w odpowiednim terminie.

JP zaskarżyła bezczynność Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów UW w zakresie braku odpowiedzi na jej wniosek o udzielenie informacji publicznej. W piśmie procesowym sprzed 3 dni wyjaśnia sądowi także dlaczego analogia między samorządem doktoranckim a samorządem uczniowskim nie jest trafna i nie może być stosowana w przypadku tej sprawy.


Treść oświadczenia strony [pdf]

/Rzeczpospolita/

Wypowiedz się! Skomentuj!