Warszawa, 6 lipca 2010 – O 9.00 rozpocząć się ma dziś egzamin wstępny na studia amerykanistyczne, na które startuje Jej Perfekcyjność. Dwuczęściowy test sprawdzić ma z jednej strony wiedzę kandydatów i kandydatek o USA a z drugiej – znajomość języka angielskiego.

Egzamin potrwać ma nawet 4 godziny i jest jedynym kryterium branym pod uwagę przy rekrutacji na studia. Przy uruchamianiu studiów pod uwagę brani będą tylko kandydaci i kandydatki, którzy uzyskają min. 40 proc. punktów możliwych do zdobycia podczas sprawdzianu.

– Trochę się stresuję tą częścią wiedzową – powiedziała Jej Perfekcyjność. – Przeglądałem testy z poprzednich lat i mam wrażenie, że ich autorzy są totalnie nieobliczalni. Raz pytają o nazwisko wiceprezydenta USA, a innym razem o tytuł bestselleru… Nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać, stąd i przygotowanie do egzaminu jest w zasadzie chyba niemożliwe.

Studia prowadzi Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. OSA jest interdyscyplinarną jednostką naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego, którego pracownicy zajmują się różnymi dziedzinami wiedzy związanymi ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki: kulturą, społeczeństwem, literaturą, sztuką, filmem i mediami, historią, gospodarką, polityką, historią idei, prawem, itd. Wykładowcy rekrutują się spośród polskiej i zagranicznej kadry naukowej. Wśród stałych pracowników OSA jest m.in. trzech Amerykanów. Zajęcia są prowadzone przez stałych pracowników oraz zaproszonych gości. Zajęcia prowadzone są – poza nielicznymi wyjątkami – w języku angielskim.
OSA kształci specjalistów w zakresie wszechstronnej wiedzy o społeczeństwie i kulturze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz stosunków USA z innymi regionami świata, m.in. Europą. Absolwenci kierunku uzyskują dyplom magistra kulturoznawstwa ze specjalnością: studia amerykanistyczne – kulturoznawstwo USA.

– Myślę, że największym wabikiem tych studiów jest to, że prowadzone są po angielsku – powiedziała trans. – To niezwykle kusząca perspektywa i dlatego, dość nieśmiało, ale jednak postanowiłem spróbować swoich sił. Mam nadzieję, że się uda!

Jej Perfekcyjność w tym roku startuje także na studia na kierunku filologia polska specjalność literaturoznawczo-językoznawcza. Na studia te jednak nie przeprowadza się dodatkowych egzaminów a o przyjęciu na nie decydują dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne. Jej Perfekcyjność stara się o przyjęcie na studia stacjonarne.

/Gazeta.pl/

Wypowiedz się! Skomentuj!