Warszawa, 16 czerwca 2010 – Z OSTATNIEJ CHWILI. Oddaleniem skargi zakończyła się dzisiejsza sprawa ze skargi Walnego Zebrania Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW na decyzję Prorektory UW. JP zastanawia się nad skargą kasacyjną.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia podkreślił, że podmiotowość jego zdaniem posiada Samorząd Studentów jednostki a nie organ samorządu studentów jednostki. Na tej podstawie, odwołując się do poprzedniego wyroku ze skargi Jej Perfekcyjności (I SA/Wa 1878/08 z dn. 24 czerwca 2009), zadecydował o oddaleniu skargi, jako złożonej przed podmiot nie posiadający podmiotowości/przymiotu strony.
Pisemne uzasadnienie wyroku może być wydane na wniosek strony – Jej Perfekcyjność poinformowała, że złoży takowy w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku.

– Sąd twierdzi, że organy samorządu nie mogą reprezentować same siebie – podkreśliła po zakończeniu sprawy. – Podczas gdy w paralelnej strukturze samorządu terytorialnego nikomu nie przeszkadza, że Rada Gminy, która także jest organem uchwałodawczym, może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy, mimo że formalnie gminę reprezentuje jej Zarząd lub Burmistrz/Prezydent.

W posiedzeniu sądy uczestniczyli dziennikarze prawnych stron „Rzeczpospolitej”, którzy po ogłoszeniu wyroku konsultowali z trans i jej znajomymi wyrok, który zapadł. Relacja ze sprawy powinna ukazać się na prawnych stronach w dzienniku. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku, opublikujemy je tutaj.
Jej Perfekcyjność nie potrafiła jeszcze zadecydować, czy będzie odwoływać się od wydanego wyroku. Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem zadecydować ma o ewentualnym wniesieniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!