Kontynuacja poprzedniej części posiedzenia nie
przyniosła niespodzianki. Marszałek PS UW
nie został odwołany, dzięki Nowej Koalicji.
Odwołał się za to sam szef Sekcji Prawnej
(słusznie chyba) i – z niespodzianek – jest
nowa polityka w dostępie do informacji
samorządowej: jak najmniej dla ludzi,
jak najwięcej na piśmie. Choć też w
innych wypowiedziach Władza się
oburzała na to, że pismami się
cokolwiek załatwia, a nie tak
zwyczajnie – rozmową…

Trwa głosowanie nad odwołaniem

Spotkanie opozycji
po posiedzeniu PS UW
Wypowiedz się! Skomentuj!