Walka nie była łatwa. Czasopismo „PDF” długo odwlekało
sprosotwanie tego, co napisali źle o mnie. Ale ja się nie
chciałam poddać i ulegli. W nowym numerze, ostatnim
kiedy zgodnie z prawem mogli to zrobić, puścili moje
sprostowanie. Dziękuję za uwagę i za „rzetelność”.

Wypowiedz się! Skomentuj!