Warszawa, 11 września 2015 – Minął trzydziestodniowy okres uprawomocnienia się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie skargi Queer UW na decyzję Rektora UW. Strony nie zwróciły się ze skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

To oznacza, że decyzja Sądu ma rygor wykonalności. W swoim wyroku WSA stwierdził, że decyzja zaskarżona przez Queer UW nie podlega wykonaniu w całości.

– To oznacza, nie mniej, nie więcej jak to, że uchylenie uchwał zmieniających Regulamin Queer UW jest nieważne a wprowadzone przez nas zmiany mają zastosowanie – wyjaśnia Jej Perfekcyjność, Prezesa Queer UW. – Dotyczyły one utworzenia instytucji członkini wspierającej, członka wspierającego oraz dyrektory lub dyrektora Queer UW.

W uzasadnieniu sąd podkreśla, że z racji błędów proceduralnych, popełnionych przez uczelnię, nie jest w stanie przejść do merytorycznego rozpatrzenia sprawy. Decyzję po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydała ta sama osoba, która wydała decyzję pierwotną, co niezgodne jest z polskim prawem.
Jej Perfekcyjność spodziewa się, że z racji faktu, iż sprawa wróciła do momenti po wydaniu pierwszej decyzji i złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Rektor UW wyda decyzję bliźniaczą do tej, wydanej przez prorektor. To zaś spowoduje złożenie kolejnej skargi na decyzję do WSA przez Queer UW.

– Na razie czekamy na to, co się wydarzy – wyjaśnia trans. – Mam cichą nadzieję, że władze UW ulegną i nie będą upierać się przy swojej pierwszej, moim zdaniem, niewłaściwej decyzji.

Nie wiadomo kiedy Rektor UW zdecyduje się wydać decyzję. Oczekiwanie poprzednim razem wynosiło ponad 4 miesiące.

Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej (kliknij aby pobrać PDF)
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej (kliknij aby pobrać PDF)
Wypowiedz się! Skomentuj!
Podziel się z innymi:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email