Według najnowszego raportu Open For Business, Polska może tracić nawet ponad 9 miliardów złotych z powodu dyskryminacji osób LGBTQ+. Wybrane dane z raportu znajdziecie poniżej.

Argumenty ekonomiczne przemawiające za inkluzją osób LGBT+ w Europie Środkowo-Wschodniej

Węgry, Polska, Rumunia i Ukraina

Polska, największa z czterech gospodarek objętych badaniem, ma podobne jak Węgry cele w zakresie wzrostu. Z raportu Szkoły Głównej Handlowej (SGH) z 2019 roku wynika, że PKB Polski może dorównać średniej PKB UE-15 w ciągu 14 lat Jarosław Kaczyński, lider rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), zasugerował, że polska gospodarka za 20 lat może dorównać niemieckiej.

Polska, uważana za kraj, który odniósł największy sukces wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej, które przystąpiły do UE, odnotowuje drugi najwyższy poziom PKB na mieszkańca wśród krajów objętych niniejszym raportem i podjęła wiele działań w celu wzmocnienia swojego przemysłu, zwłaszcza sektora ICT i przemysłu spożywczego, co pozwala jej konkurować z państwami członkowskimi Unii i innymi krajami. Jednak w nadchodzących latach stanie przed wieloma kluczowymi wyzwaniami gospodarczymi i rozwojowymi.

Jednym z nich jest ograniczenie siły roboczej w związku ze zjawiskiem drenażu mózgów i starzeniem się społeczeństwa. Problem ten pogłębia brak praktyk sprzyjających inkluzji w zakresie zatrudniania. Polska wpada również w „pułapkę przeciętnego produktu”: pomimo ekspansji w wielu nowych i obiecujących branżach nie rozwija przedsiębiorstw i innowacji na światowym poziomie, które są niezbędne do utrzymania konkurencyjności.

Polska zajmuje obecnie najniższe miejsce w Tęczowym Indeksie Europy, corocznym rankingu krajów UE pracowywanym przez ILGA-Europe13, ze względu na dużą liczbę ekstremalnie homofobicznych działań publicznych, które miały miejsce w kraju w ciągu ostatniego roku. Szczególnie znamienne było ustanowienie ponad stu „stref wolnych od LGBT” w miastach i gminach, które łącznie stanowią jedną trzecią powierzchni kraju, w odpowiedzi na poparcie społeczności LGBT+ przez prezydenta Warszawy. Niektórzy przywódcy polityczni i religijni podsycają mowę nienawiści, podobnie jak część konserwatywnych mediów – w szczególności dotyczy to dołączenia naklejek „strefa wolna od LGBT” do „Gazety Polskiej”.

Mimo rosnącej liczby społeczności sponsorujących organizowane w ostatnich latach marsze równości, w czasie tego typu wydarzenia w Białymstoku w 2019 roku doszło do brutalnego ataku ze strony grup ekstremistów, którzy palili flagi, rzucali w uczestników świecami dymnymi, butelkami i zgniłymi jajkami oraz pobili kilka osób. Ostatnie protesty aktywistów LGBT+ spotkały się ze wzmożoną brutalnością policji i aresztowaniami.

Działania te obniżają morale i wywołują negatywne konsekwencje psychologiczne wśród osób LGBT+, które i tak borykają się z silną stygmatyzacją w Polsce. Według raportu za lata 2015–2016 Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce 16 (opublikowanego przed opisanymi powyżej wydarzeniami) osoby LGBT+ są narażone na wysoki poziom stresu, depresję i jawne zachowania homofobiczne, dotyczy to zwłaszcza osób mieszkających w małych miejscowościach i wsiach.

Cały raport w języku polskim można ściągnąć tutaj.

Ten materiał nie powstałby bez Was. Wspieraj mnie na Patronite!

Wypowiedz się! Skomentuj!