Obecny formularz łamie konstytucyjny zakaz dyskryminacji obywatelek i obywateli RP – twierdzą posłanki Aleksandra Gajewska i Monika Rosa. I żądają jego zmiany.

W piśmie, które dziś skierowały do Prezesa GUS dra Dominika Rozkruta, wyjaśniają, jak formularz uniemożliwia udzielenie prawdziwych i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Tego zaś wymaga od osób biorących udział w spisie prawo. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Posłanki piszą więc:

Od 1 kwietnia 2021 roku trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z zapisami ustawy o narodowym spisie mamy obowiązek „udzielenia dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi”. Obecny formularz spisowy niestety to uniemożliwia – w pytaniu dotyczącym płci trzeba dokonać wyboru pomiędzy odpowiedzią „kobieta” a „mężczyzna”. Wybór jest weryfikowany za pomocą numeru PESEL. W sposób bezpośredni dyskryminuje to osoby niebinarne, które nie mogą podać płci zbliżonej do odczuwanej, a także osoby transpłciowe przed prawnym uzgodnieniem płci.

Oznacza to, że część osób nie może podać prawdziwej odpowiedzi i musi w spisie skłamać lub nie wypełni go w ogóle, co wiąże się z konsekwencjami.

Posłanki przypominają:

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” – niestety obecny formularz spisowy nie realizuje tego zapisu.

Ostatecznie nawołują do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, aby formularz poprawiono w sposób, dający szansę na jego prawidłowe wypełnienie:

Prosimy o niezwłoczne poprawienie formularza spisowego tak, aby Obywatele i Obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej mogli zadeklarować dane zgodne z prawdą i nie doświadczali dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową.

Niedawno ponad 40 organizacji społecznych działających na rzecz praw osób LGBT+ domaga się wprowadzenia zmian w formularzu Spisu Powszechnego. Pismo można przeczytać tutaj.

Ten materiał nie powstałby bez Was. Wspieraj mnie na Patronite!

Wypowiedz się! Skomentuj!