W minionym roku przekazałyśmy_liśmy na organizacje pozarządowe zajmujące się temtyką osób LGBT ponad 800 tys. zł. To kolejny rekord. Największym zwycięzcom okazała się znów KPH.

Spośród blisko 30 działających w Polsce organizacji pozarządowych, dedykowanych osobom LGBTQIA, tylko siedem ma możliwość otrzymywania 1 procenta z naszych podatków. Tzw. 1 procent to kwota, jaką państwo oddaje z naszych podatków na cele społeczne – stowarzyszenia i fundacje działające w sferze pożytku publicznego.

1 procent to kwota podatku dochodowego, jaką każda osoba składająca deklarację podatkową, może przekazać na organizacje pożytku publicznego (OPP)

Jak wypadły „nasze” NGO w minionym roku?

Najwięcej, bo blisko 519 tys. zł otrzymała od nas Kampania Przeciw Homofobii. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat KPH prawie PODWOIŁA kwotę, jaką otrzymuje od nas w ramach 1 procenta! W ogóle kwota przekazywana przez nas na „nasze” organizacje wzrosła drastycznie w tym okresie.

Miłość Nie Wyklucza wyprzedziła w tym roku Lambdę Warszawa i zebrała prawie 130 tys. zł. Podium zamyka właśnie Lambda Warszawa, na konto której przekazaliśmy 75,2 tys. zł. Trans-fuzja otrzymała od nas prawie 30 tys. zł. Na ponad 20 tys. zł liczyć mogło Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy. A ponad 19,5 tys. zł trafiło do trójmiejskiego Tolerado. Najmniej w zestawieniu uzyskało obecne w nim dopiero od trzech lat stowarzyszenie „Akceptacja”, którego konto zasili kwota 11,5 tys. zł.

W sumie kwota jaką na NGO zajmujące się tematyką LGBTQIA przekazaliśmy w ramach 1 procenta wzrosła w ciągu 2 lat niemal o 100 proc!

Jak wypada 1 procent w całej populacji?

Warto jednak spojrzeć na to w kontekście WSZYSTKICH organizacji, które otrzymały kasę od podatników. Na poniższych wykresach porównać możecie wpłaty pomiędzy organizacjami LGBTQIA oraz pomiędzy Fundacją „Zdążyć z pomocą”, która jest rekordzistką w otrzymywaniu wpłat z 1 procenta oraz przykładowo z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i najwyżej Caritas Polska.

Jak widać, Fundacja „Zdążyć z pomocą” otrzymała prawie 355 RAZY WIĘCEJ pieniędzy niż Kampania Przeciw Homofobii. (Ale dwa lata temu różnica wynosiła ponad 650 razy!)

Jak podaje Ministerstwo Finansów, podatnicy, którzy w zeznaniach za 2019 r. złożyli wniosek o przekazanie 1% należnego podatku, przekazali organizacjom pożytku publicznego przeciętnie kwotę w wysokości 61 zł. W sumie na wszystkie NGO przekazano w 2019 roku 907 mln zł.

Wśród podatników rozliczających się najpopularniejszymi formularzami, już ponad połowa przekazuje pieniądze na 1 procent.

A jakie w ogóle organizacje wspierano najchętniej? Prezentuje to zestawienie top 10 organizacji pozarządowych, które otrzymały 1 proc. w roku 2017:

Jak przekazać 1 proc. na OPP?

Kasę w ramach mechanizmu 1 procenta przekazać można tylko tym organizacjom, które posiadają tzw. status organizacji pożytku publicznego (OPP). Nie wszystkie organizacje chcą i mogą posiadać taki status. Jego posiadanie wiąże się także z dużo większymi obowiązkami sprawozdawczymi dla NGO, więc nie wszystkie decydują się na ten krok. Im 1 procenta przekazać nie można.

Najpopularniejsza deklaracja podatkowa (PIT-37) zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

 • numer KRS organizacji (pole 132 w formularzu PIT-37(27))
 • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% rocznego podatku (pole 133 w formularzu PIT-37(27))

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację (np. PIT-11) potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe np. PIT-37 jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji.

To wszystko trzeba jednak zrobić do 30 kwietnia 2021! Przekroczenie tego terminu oznacza nie tylko, że grozi nam kara za nieprzestrzeganie ustawowych wymogów ale i uniemożliwia to przekazanie 1 procenta.

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji, ewentualny cel szczegółowy.

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1% podatku.

Przekazać 1 proc. można, jeśli wypełniacie jedną z poniżej wymienionych deklaracji podatkowych:

 1. w których opodatkowanie następuje według:
  – skali podatkowej (PIT-36, PIT-36S, PIT-37),
  – 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L, PIT-36LS),
  – 19% stawki podatku od dochodów z zysków kapitałowych (PIT-38),
  – 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39),
  – ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28, PIT-28S),
  – 19% stawki od dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC).
 2. oświadczeniu o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP).
Wypowiedz się! Skomentuj!