Kolejny z filmików z serii „Równoważni” porusza temat homo-, bi- i transfobii. Uniwersytet Warszawski pierwszy raz oficjalnie porusza ten temat.

Od początku roku akademickiego Uniwersytet Warszawski porusza tematy dyskryminacji różnych grup defaworyzowanych. W dotychczasowych materiałach pojawiały się kwestie niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego czy też płci. Wszystkie nagrania zamieszczane są na oficjalnych profilach uczelni – są oficjalnym stanowiskiem UW.

Dziś w internecie pojawiło się najnowsze wideo. Tym razem jego tematyka dotyczy homo-, bi- i transfobii. Bohaterką nagrania jest Magdalena Wrońska z Queer UW.

W nagraniu wyjaśnia, czym są zjawiska homo-, bi- i transfobii oraz jak mogą się przejawiać w życiu akademickim. Podkreśla, że dotykają one nie tylko osób homo-, biseksualnych i transpłciowych.

Queer UW pojawia się w wideo jako organizacja, której celem jest walka z tego typu zjawiskami. Wspomina się też o wydanych niedawno podręcznikach, mających wspierać trans*-inkluzywność uczelni.

Cały materiał podkreśla, że Uniwersytet Warszawski ma być miejscem, gdzie te negatywne zjawiska nie mogą mieć miejsca. To pierwszy raz, gdy władze uczelni poruszają oficjalnie tę tematykę. Dotychczasowe próby wpływu na uczelnię, by zajęła się tym zjawiskiem były nieskuteczne. Rok 2020 przynosi pozytywną zmianę.

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną | Sexual orientation discrimination

Orientacja seksualna jest jedną z tych cech osobistych, która najczęściej jest podatna na zachowania dyskryminacyjne. Magdalena Wrońska z działającej na Uniwersytecie Warszawskim organizacji studenckiej Queer UW tłumaczy, czym są homofobia, bifobia oraz transfobia oraz wskazuje, jak osoby narażone na dyskryminację ze względu na swoją orientację seksualną mogą szukać pomocy.***Sexual orientation is one of the traits that is a subject to discrimination the most often. Magdalena Wrońska from Queer UW, a student organization, explains what homophobia, biphobia and transphobia are and where persons at risk of being discriminated because of their sexual orientation can look for help.

Opublikowany przez Uniwersytet Warszawski Poniedziałek, 27 stycznia 2020
Wypowiedz się! Skomentuj!