Aseksualność i aromantyczność to dość nowe słowa, opisujące zjawiska w obrębie nieheteronormatywności. Podczas zaplanowanej na 6-7 czerwca konferencji naukowej na UW odbędą się warsztaty im poświęcone.

Coraz częściej skrót dotyczący nieheteronormatywności i queerowości rozrasta się z tradycyjnego LGBT do LGBTQQIP2SAA. Pełen skrót wywołuje stale wiele kontrowersji, od dyskusji na temat jego inkluzywności, po jego śmieszność. Dla nas ważne jest, że włącza się do tej grupy coraz częściej osoby aseksualne i aromantyczne, które często wykluczane były ze środowiska.

Warsztaty skupiają się właśnie na (a)seksualności i (a)romantyczności, ale nie tylko. Poprzez serię różnych ćwiczeń i dyskusji (w parach, w grupach), uda się poszerzyć wiedzę osób biorących udział o te elementy informacji, które są rzadko poruszane. Zależy nam na wypracowaniu klarownego podziału między seksualnością a romantycznością, a oprócz szczegółowego omówienia spektrum ace/aro, spojrzymy również na spektra niemonogamiczności.

Całe warsztaty mają następującą przesłankę: seks i miłość to nie jest coś, co 1) musi występować w każdej parze, 2) ale przede wszystkim do pary ograniczać się nie musi. Chciałabym skutecznie i sukcesywnie obalić te mity i oswoić słuchaczy z innymi praktykami miłosnymi, zarówno jak z ich brakiem.

Aby zapisać się na warsztaty, należy zgłosić się za pomocą formularza: http://queer.uw.edu.pl/2019/05/warsztaty-o-spektrum-aseksualnosci-i-aromantycznosci-towarzyszyc-beda-naszej-konferencji/

Wypowiedz się! Skomentuj!