Po tygodniowej naradzie, dziś o godzinie 13:00 Sąd Najwyższy wyda orzeczenie w sprawie drukarza, który odmówił wykonania zlecenia Fundacji LGBT Business Forum.

Forum. Sąd prawomocnie uznał Adama J. za winnego wykroczenia, ale odstąpił od kary. Kasację na korzyść drukarza złożył prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

W miniony czwartek Sąd Najwyższy otworzył posiedzenie i wysłuchał wniosków stron. Prokuratura krajowa oraz obrońca obwinionego zawnioskowali o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia rozpatrywania przez Trybunał Konstytucyjny skargi konstytucyjnej na artykuł 138 kodeksy wykroczeń – tego, na podstawie którego skazano drukarza. Sąd nie przychylił się do tej prośby.

Po wysłuchaniu wystąpień stron, Sąd Najwyższy ogłosił tygodniową przerwę na naradę. Dziś o godzinie 13:00 zapaść ma orzeczenie.

Sprawa krok po kroku:

  1. maj 2015 – Fundacja LGBT Business Forum zamawia usługę w postaci wykonania wydruku roll up’u w jednej z łódzkich drukarni. Pracownik drukarni odmawia wykonania usługi. Swoją decyzję uzasadnia mailowo: „Odmawiam wykonania roll up’u z otrzymanej grafiki. Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą”.
  2. luty 2016 – Fundacja LGBT Business Forum wnosi skargę na zachowanie pracownika do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik informuje o zaistniałej sytuacji Komendanta Stołecznego Policji, co prowadzi do wszczęcia postępowania w sprawie.
  3. maj 2016  – Policja wnosi do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi wniosek o ukaranie pracownika wskazując, że jego zachowanie doprowadziło do popełnienia wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń.
  4. czerwiec 2016 – Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi tzw. wyrokiem nakazowym (tj. bez odbycia rozprawy) uznaje pracownika drukarni winnym popełnienia wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń i wymierza mu karę grzywny w wysokości 200 zł. Wyrok nie jest prawomocny. Pracownik wnosi sprzeciw od wyroku. Sprawa musi być ponownie rozpoznana przez sąd w regularnym trybie.
  5. marzec 2017  – Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi ponownie uznaje pracownika winnym popełnienia wykroczenia. Jednocześnie sąd odstępuje od wymierzenia grzywny. Wyrok nie jest prawomocny. Zarówno prokuratura, obrońca obwinionego jak i pełnomocnik Fundacji wnoszą w sprawie apelacje.
  6. maj 2017 – Sąd Okręgowy w Łodzi utrzymuje w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa uznając to rozstrzygnięcie za prawidłowe. Wyrok jest prawomocny.
  7. wrzesień 2017   – Prokurator Generalny wnosi do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, wnosząc o uchylenie wyroku i uniewinnienie pracownika.
  8. 7 czerwca 2018 – Sąd Najwyższy odracza wydanie wyroku ws. kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego wyznaczając kolejny termin posiedzenia na 14 czerwca.
  9. 14 czerwca 2018 – na ten dzień Sąd Najwyższy wyznaczył rozprawę ws. kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego. Wówczas dowiemy się czy wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi zostanie utrzymany w mocy czy dojdzie do jego uchylenia.
Wypowiedz się! Skomentuj!