„Pracowniczki_cy LGBTQ. Dlaczego i jak o nich dbać?” to tytuł prezentacji, jaką wygłosi Jej Perfekcyjność z ramienia Pro Diversity podczas zaplanowanego na czerwiec kongresu.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, od 37 lat zrzeszające młodych prawników i aktywnie działające na rzecz środowiska prawniczego w Polsce, pragnąc otworzyć się na nowe inicjatywy, pokazać swoje przywiązanie do praw człowieka i zaangażowanie społeczne, zaprasza Was na Kongres „Prawo dla odpowiedzialności”.

Kongres „Prawo dla odpowiedzialności” to jedyne wydarzenie w Polsce w całości poświęcone prawnemu aspektowi społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedsiębiorcy, prawnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej spotkają się w dniach 20–21 czerwca w Digital Knowledge Village przy ul. Puławskiej 457 w Warszawie, by wspólnie rozpocząć dyskusję na temat relacji CSR i prawa.

W ramach dwudniowego wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w panelach dyskusyjnych poświęconych różnym dziedzinom prawa i wielu strategiom CSR prezentowanym przez zaproszonych gości. 

Promocji wydarzenia towarzyszyć będzie kampania społeczna „Mam prawo do odpowiedzialności”, w której podkreślone zostanie prawo społeczeństwa do oczekiwania działalności społecznie odpowiedzialnej.

Link do wydarzenia można znaleźć tutaj.

Wypowiedz się! Skomentuj!