Dyrektor Instytutu Europy i Ameryk UW, dr hab. Tomasz Basiuk będzie gościem najbliższego odcinka programu. Gościem muzycznym będzie zaś Madox ze swoim nowym hitem.

Tomasz Basiuk uzyskał stopień doktora na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, a stopień doktora habilitowanego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2014 roku.

Jego zainteresowania badawcze obejmują współczesną prozę amerykańską i życiopisanie oraz teorie krytyczne, w tym teorię queer. Współredagował lub redagował cztery zbiory esejów z dziedziny amerykanistyki i studiów queer, a także numer specjalny czasopisma „Dialogue and Universalism”, poświęcony tematyce gender.

Jest w gronie założycieli i redaktorów powstałego w 2006 roku elektronicznego recenzowanego czasopisma naukowego „InterAlia”, poświęconego studiom queer. Był stypendystą Fundacji Fulbrighta (2004-2005) i innych instytucji.

Obecnie pełni funkcję Principal Investigator w projekcie badawczym “Cruising the 1970s: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures”, którego fundatorem jest HERA (w ramach konkursu “Uses of the Past”). W latach 2005-2012 roku był dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Od 2016 roku jest dyrektorem Instytutu Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych.

Gościem muzycznym programu będzie Madox, który zaśpiewa dla nas na żywo swój nowy hit „Qrva”.

To wszystko już w najbliższy wtorek 24 kwietnia 2018 o 22:00 na żywo tylko na facebook.com/JejPerfekcyjnosc!

Wypowiedz się! Skomentuj!