Czy uznanie grup wyznaniowych jest potrzebne społeczności LGBTQ+? Dlaczego religie monoteistyczne tak niechętnie podchodzą do nieheteroseksualności? Na te pytania odpowiedzą ekspertki seminarium Queer UW już 22 maja.

22 maja 2017
17:00-19:00
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Samorządu Studentów UW
tutaj

Obecność osób LGBTQ+ w przestrzeni publicznej to fakt. W skutek coraz powszechniejszych coming outów, także związki wyznaniowe muszą określać swój stosunek wobec „tęczowych” wiernych. Pewne grupy religijne otwierają się na swoich kłirowych_e wiernych_e i dopuszczają ich/je do obrzędów, natomiast inne stanowczą potępiają lub pozostają obojętne. Podczas seminarium rozważymy, jakie strategie emancypacji osób LGBTQ+ mają sens i znaczenie w ich wspólnotach religijnych.

Ten materiał nie powstałby bez Was. Wspieraj mnie na Patronite!

Religia a LGBTQ to często wykluczające się światy. Wspólnoty religii monoteistycznych są często oskarżane o wspieranie homofobii, będąc tym samym przedmiotem krytyki i ataków ze strony ruchów LGBTQ. W ostatnich latach można jednak zaobserwować zwiększenie działań ruchów LGBTQ na rzecz większej inkluzywności wobec wierzących osób LGBTQ w instytucjach religijnych.

Podczas seminarium chcemy przyjrzeć się strategiom artykulacyjnym ruchów, społeczności osób LGBTQ w chrześcijaństwie, islamie i judaizmie. W jaki sposób wierzące osoby LGBTQ starają się znaleźć swoją przestrzeń w szerszej społeczności religijnej? W świetle kampanii asymilacyjnych warto zastanowić się nad konsekwencjami i skutecznością takich strategii. Czy możliwe jest queerowanie religii, a jeśli tak – jak queerowane są chrześcijaństwo, islam i judaizm?

Gościniami  seminarium będą:

  • Joanna Czopnik – absolwentka judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pardes Educators Program w Jerozolimie. Przez kilka lat uczyła przedmiotów judaistycznych w liceum w Baltimore (USA), a obecnie uczy kultury żydowskiej w Warszawie. W przeszłości związana z ruchem ortodoksyjnym, a od kilku lat z nurtem postępowym judaizmu.
  • Dr hab. Katarzyna Górak–Sosnowska – absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych oraz Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od 2002 r. pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka ponad 100 publikacji naukowych na temat społeczno-ekonomicznych problemów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, muzułmańskiej kultury popularnej oraz islamu i muzułmanów w Polsce i na Zachodzie.
  • Dr Dorota Hall – autorka książki „W poszukiwaniu miejsca. Chrześcijanie LGBT w Polsce” (2016), pracownica Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Zakładzie Badań nad Religią. Wybitna badaczka w kwestiach styku tematyki chrześcijańskiej i ruchów LGBTQ.
Wypowiedz się! Skomentuj!