badanie_lgbtaWystartowała kolejna edycja największego w Polsce badania poświęconego osobom homo- i biseksualnym, transpłciowym oraz aseksualnym – „Sytuacja społeczna osób LGBT”. Weź udział w badaniu!

W badaniu możesz wziąć udział TUTAJ.

Jaki jest cel badania?

Celem badania jest przeprowadzenie pogłębionej analizy socjologicznej oraz psychologicznej warunków życia osób LGBT mieszkających w Polsce. Liczymy na to, że raport trafi do osób odpowiedzialnych za stanowienie prawa krajowego i lokalnego, a jego lektura przyczyni się do podjęcia działań, których efektem będzie pozytywna zmiana w zakresie m.in. edukacji, warunków na rynku pracy, polityki społecznej, zdrowotnej czy bezpieczeństwa publicznego.

Czego dotyczą pytania?

Pytania zawarte w ankiecie dotyczą takich obszarów życia osób LGBT jak: edukacja, praca, zdrowie czy życie rodzinne. W ankiecie poruszone zostały również zagadnienia związane z przemocą, przekonaniami społeczno – politycznymi, życiem religijnym czy podejściem do związków.

Czy badanie jest anonimowe?

Badanie „Sytuacja społeczna osób LGBT” jest anonimowe.

Co się stanie z danymi zebranymi w ankiecie?

Dane przeanalizowane przez badaczy i badaczki zostaną opublikowane w formie raportu, który zostanie upubliczniony wiosną 2017 roku.

Kto jest organizatorem badania?

Za badanie odpowiadają trzy największe organizacje LGBT w kraju – Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda Warszawa oraz Fundacja Trans-Fuzja.

Wypowiedz się! Skomentuj!