Warsztaty odbędą się we Wrocławiu, w Warszawie i w Krakowie. Każda z firm zgłosić może maksymalnie dwie osoby uczestniczące. Decyduje kolejność zgłoszeń.

zyskajnaroznorodnosci2

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.lgbt.biz.pl/RejestracjaWarsztaty.

Warsztaty odbędą się w trzech miastach:

  • 28-29 stycznia we Wrocławiu,
  • 4-5 lutego w Warszawie,
  • 11-12 lutego w Krakowie,

Program szkolenia obejmie m.in. treści związane z korzyściami dla przedsiębiorstw związanymi z wdrażaniem polityki równego traktowania osób LGBT, obowiązującymi przepisami prawa, mechanizmem tworzenia się stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji wobec osób LGBT, jej najczęstszych przejawów w miejscu pracy, strategii wdrażania polityki równego traktowania i związanymi z tym trudnościami i dylematami, a także możliwymi do wykorzystania narzędziami. Program szkolenia będzie obejmował także samodzielne zaplanowanie przy wsparciu prowadzących strategii wdrażania działań w zakresie równego traktowania osób LGBT w miejscu pracy.

Organizatorzy zapewniają:
– możliwość udziału w warsztatach (12 godzin warsztatowych),
– materiały warsztatowe,
– wyżywienie,
– nocleg (pokoje dwuosobowe),
– możliwość pokrycia kosztów dojazdu (w ograniczonym zakresie).

Z każdej firmy udział w szkoleniach mogą wziąć maksymalnie dwie osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty są nieodpłatne i są częścią projektu „Miejsce pracy przyjazne osobom LGBT”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wypowiedz się! Skomentuj!