„Osoby LGBT w miejscu pracy. Jak i dlaczego dbać o różnorodność?” – to tytuł seminarium, na które zapraszamy pracodawców 25 listopada w Gdańsku i 30 listopada w Krakowie.

szkolenie_2Seminarium składa się z trzech modułów, których celem jest nie tylko wprowadzenie w tematykę różnorodności ale także skupienie się na konkretnych przykładach rozwiązań stosowanych w polskich firmach, które tworzą otwarte i bezpieczne miejsca pracy. Osoby uczestniczące otrzymują także wydany w tym miesiącu podręcznik „Otwierając się na różnorodność”, który zawiera szczegółowy opis dobrych praktyk w zatrudnianiu osób LGBT w naszym kraju.

– Choć polskie firmy są na początku drogi, jeśli idzie o otwieranie się na osoby LGBT w miejscu pracy, to mamy już kilkoro liderów, którzy mogą podzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Podczas szkolenia opowiadamy dokładnie o tych praktykach, trudnościach ale i korzyściach z ich wprowadzenia. Bardzo zależy nam na skupieniu się na praktyce i dlatego dużo czasu zostawiamy na rozmowę, pytania i dyskusję z osobami uczestniczącymi – tłumaczy Jej Perfekcyjność, Prezesa Fundacji LGBT Business Forum.

Szkolenie „Osoby LGBT w miejscu pracy” składa się z trzech modułów. Pierwszy z nich poświęcony jest zagadnieniom prawnym – formalnym podstawom zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i konsekwencjom łamania tych przepisów. Druga część – bardziej już praktyczna – opowiada o finansowych i pozafinansowych korzyściach z wdrożenia polityk równościowych w miejscu pracy. W trakcie jej trwania osoby uczestniczące dowiadują się, ile zyskać mogą na tym, że stworzą miejsce pracy przyjazne poszczególnym grupom różnorodnościowym.

Ostatnia część szkolenia ma charakter czysto praktyczny – opowiada o przyjętych już w Polsce rozwiązaniach i stosowanych praktykach. Konkretne firmy dzielą się swoim doświadczeniem, chwaląc się działaniami, jakie podejmują, by tworzyć miejsce pracy przyjazne osobom LGBT.

Z badań Fundacji LGBT Business Forum wynika, że ponad 46% osób LGBT doświadcza dyskryminacji w miejscu pracy. Możliwość bycia sobą i otwartego mówienia o swojej orientacji psychoseksualnej wpływa zaś m.in. na podniesienie produktywności pracowniczek i pracowników o 20-30%. Pracodawcy na całym świecie dostrzegają coraz bardziej, jak ważne jest otwieranie się na osoby z różnych mniejszości i tworzenie dla nich bezpiecznego miejsca w pracy. Przynosi to wymierne, dające się policzyć korzyści finansowe dla przedsiębiorstw.

Dwa pierwsze szkolenia w ramach cyklu odbyły się już w Warszawie i Poznaniu. Szkolenie zostało zrealizowane w związku z projektem „Miejsce pracy przyjazne osobom LGBT”, realizowanym w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.

TUTAJ możesz ściągnąć szczegółowy program.

Rejestracja dostępna jest na TEJ STRONIE.

Wypowiedz się! Skomentuj!