Kraków, 3 listopada 2015 – Jej Perfekcyjność będzie gościem konferencji „Gender – Edukacja – Praca”, której druga edycja startuje w ten czwartek w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym.

konferencjaGEPII

Dwudniowe wydarzenie jest kontynuacją konferencji sprzed roku. Organizatorzy podkreślają: „Ubiegłoroczna konferencja poświęcona była problematyce dyscyplinowania płci i seksualności w systemach edukacji formalnej i w miejscach pracy. W tym roku chcemy przyjrzeć się przyjmowanym przez polskie uczelnie rozwiązaniom, mającym na celu przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie lub bezwyznaniowość, status majątkowy, stan zdrowia, tożsamość seksualną, orientację psychoseksualną lub jakąkolwiek inną przesłankę.

 

– Cieszy mnie, że temat dyskryminacji i walki z nią na uczelniach zaczyna być poważnie traktowany – komentuje Jej Perfekcyjność. – Jako szkoły ale i miejsca pracy, są to szczególne instytucje, które dotychczas zajmowały się co najwyżej tematem niepełnosprawności.

Trans wygłosi referat pod tytułem „Warszawskie zmagania z równością. Badania na temat studenckiej równości oraz przykłady działań podejmowanych na Uniwersytecie Warszawskim”. W trakcie wystąpienia opowie m.in. o pierwszych badaniach osób LGBTQ studiujących na UW, które wraz z Queer UW przeprowadziła w 2011 roku. Mowa będzie także o badaniu „Kobiety samorządu” – w którym zajmowano się kwestią równości płci w samorządzie studenckim.
Konferencja jest dwudniowa, jednakże Jej zjawi się na niej tylko w czwartek. Trans rozpocznie panel, który startuje o godzinie 11:20. W trakcie wwugodzinnej części wystąpią także m.in. prof. Małgorzata Bieńkowska (UwB), dr Aleksandra Bocheńska (UAM) oraz  Katarzyna Jurzak-Mączka (UJ).

– Wydaje mi się, że badania Queer UW, o jakich będę mówić, są pierwszymi, które dotykają tematyki równości na uczelni. I już dziś mogę zdradzić, że w tym roku akademickim Queer UW wróci do zagadnienia – mówi Jej Perfekcyjność.

Organizatorzy wydarzenia podkreślają: „Zależy nam na poznaniu aktualnych badań i praktyk w tym obszarze oraz na wielowymiarowym podejściu do tematu, które będzie uwzględniało perspektywę uczelni jako miejsca pracy, miejsca badań i rozwoju nauki oraz miejsca kształcenia studentów i studentek.

Pełny program konferencji znaleźć można na tej stronie.

Wypowiedz się! Skomentuj!