Skarga Queer UW do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Skarga Queer UW do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła dziś skarga Queer UW na decyzję Rektora UW. To pokłosie ostatniej, wygranej przez Zarząd Queer UW, sprawy przed WSA.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2014 Rektor UW wydał decyzję,  w której uchylił dwie zmiany Regulaminu Queer UW. Pierwsza zmiana wprowadzała instytucję członkini wspierającej i członka wspierającego a druga wprowadzała nowy organ w ramach Queer UW – Dyrektora. Obie uchwały nie spodobały się władzom Uniwersytetu Warszawskiego i w dwa lata po ich wprowadzeniu, postanowiły je uchylić.

Decyzję w tej sprawie w czerwcau 2014 wydła prorektor ds. studenckich prof. Marta Kicińska-Habior. Queer UW odwołało się od decyzji i złożyło tzw. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do władz uczelni. Na tym etapie Rektor UW mógł decyzję podtrzymać lub uchylić, zgodnie z wnioskiem Queer UW. Rektor jednakże postanowił decyzji nie oddalać i podtrzymać ją w niezmienionym kształcie we wrześniu 2014.

Po wydaniu drugiej decyzji przez prof. Martę Kicińską-Habior, Queer UW skierowało skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten, po roaptrzeniu sprawy, uznał 7 lipca 2015, że druga decyzja została wydana wadliwie – nie może jej bowiem podpisać ta sama osoba, która podpisała się pod pierwszą decyzją. Uchylił więc decyzję z września 2014 i nakazał Rektorowi UW znów zająć się wnioskiem Queer UW o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rektor UW prof. Marcin Pałys wydał 11 września 2015 decyzję brzmiącą w zasadzie identycznie jak ta sprzed roku, którą wówczas podpisała prof. Marta Kicińska-Habior. W związku z tym, Queer UW postanowiło zaskarżyć tę decyzję, zwracając uwagę na jej niezasadność.

Prof. Marcin Pałys stwierdził, że konstrukcja zmian w Regulaminie Queer UW jest nieprawidłowa. Podkreśla, że dodanie członkini wspierającej/członka wspierającego oraz dyrektora Queer UW w tej formie łamie zasadę „studenckości” organizacji, zapisaną w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym.

Sprawa wraca do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

  • Treść aktualnej skargi Queer UW znaleźć można TUTAJ
  • Uzasadnienie wyroku WSA w sprawie skargi Queer UW znaleźć można TUTAJ.
  • Wyrok WSA w sprawie skargi Queer UW znaleźć można w bazie orzeczeń TUTAJ.
Wypowiedz się! Skomentuj!