Warszawa, 24 września 2015 – Dokładnie za tydzień – inauguracja nowego roku akademickiego. Jej Perfekcyjność rozpoczyna studia na kierunku polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim.

Studia II stopnia trans zaczyna mocnym udrzeniem – jej celem jest przepisanie części zajęć, które ma już zaliczone, by maksymalnie ograniczyć konieczność uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach.

– Traktuję te studia jako zadanie, które może ale nie musi się udać – podkreśla JP. – Jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, to za dwa lata będę w stanie obronić tytuł magistra na tym kierunku.

Instytut Polityki Społecznej UW na swojej stronie podkreśla: „Współczesne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, np. integracja regionalna w Europie, globalizacja i nasilenie migracji międzynarodowych, wzrost aktywności zawodowej kobiet, zmiany wzorów życia rodzinnego, stwarzają nowe problemy i wyzwania, które wymagają innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Bez gruntownej i interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnym świecie i jego przemianach trudno takie rozwiązania zaproponować.
Od kilku lat Instytut prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne obu stopni na kierunku polityka społeczna oraz nauki o rodzinie. Od 2015 roku rozpoczyna się także rekrutacja na studia pierwszego stopnia na kierunku organizacja rynku pracy.

– Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, w ramach którego funkcjonuje IPS, znam dość dobrze – podkreśla Jej Perfekcyjność. – Podczas studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna byłem m.in. członkiem Rady Wydziału. Mam nadzieję, że uda mi się znów zaangażować w prace na rzecz społeczności akademickiej uniwersytetu.

Przed oficjalnym rozpoczęciem zajęć Jej Perfekcyjność uczestniczyć będzie w spotkaniach z władzami IPS UW oraz samorządem studenckim. Zajęcia zaczynają się 1 października.

Logo Instytutu Polityki Społecznej UW
Logo Instytutu Polityki Społecznej UW
Wypowiedz się! Skomentuj!