Warszawa, 8 lipca 2015 – Kolejna rozprawa przed Wojewodzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Jej Perfekcyjności na decyzję Rektora UW zakończyła się zwycięstwem trans. Ta jednak podkreśla, że to nie koniec.

Na wczorajszej rozprawie Jej Perfekcyjność występowała jako Prezes Queer UW. Sprawa dotyczyła decyzji Prorektor ds studenckich i jakości kształcenia, w wyniku której unieważniono dwie uchwały Walnego Zgromadzenia Queer UW z 2012 roku. Decyzja ta nie podobała się Queer UW.

– Uważamy, że była wydana niesłusznie i oparta na niewłaściwych przesłankach – wyjaśnia Jej Perfekcyjność. – Dlatego zwróciliśmy się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rektora UW swoją decyzję podtrzymała i stąd nasza skarga na Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Poszło o instytucje członkini wspierającej/członka wspierającego oraz dyrektora Queer UW. Prof. Marta Kicińska-Habior stwierdziła, że ich konstrukcja w Regulaminie Queer UW jest nieprawidłowa. Podkreślała, że dodanie ich w tej formie łamie zasadę „studenckości” organizacji, zapisaną w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym. Prezes Queer UW podnosił, że uprawnienia członkostwa wspierającego są znacząco ograniczone i nie naruszają najważniejszych zasad – uczestnictwa w wyborach wyłącznie osób ze statusem członkowskim.
Na rozprawie przed WSA przedstawiciele uczelni nie pojawili się w ogóle. Jej Perfekcyjność, przy udziale kilkuosobowej publiczności, opowiadała o tym, jak ważne jest rozstrzygnięcie w tej sprawie – decydujące w zasadzie o tym, jaki jest zakres wolności organizacji studenckich. Niestety, sąd nie mógł odnieść się do zarzutów Rektora UW i skargi Prezesa Queer UW.

– Sąd najpierw bada sprawę formalnie i okazało się, że już na tym etapie UW popełniło błąd, pozwalając by ponowną decyzję w sprawie wydała ta sama osoba, co pierwszą decyzję – wyjaśnia trans. – A to niezgodne jest z kodeksem postępowania administracyjnego. I już na tym etapie sąd musiał skargę uznać za zasadną i unieważnić drugą decyzję prorektor UW.

Oznacza to, że sprawa wraca do momentu sprzed nieco ponad roku – gdy po pierwszej decyzji prorektor UW, Prezes Queer UW złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po wydaniu uzasadnienia wyrok sądu uprawomocni się po 30 dniach. Wówczas UW znów będzie musiało zająć się sprawą. Jak podkreśla Jej Perfekcyjność, spodziewa się, że władze uczelni znów podtrzymają decyzję. Zamierza wówczas, jak podkreśla, znów złożyć skargę do WSA.

Treść skargi do WSA pobrać można w pliku pdf TUTAJ.

20141113

/Rzeczpospolita/

Wypowiedz się! Skomentuj!