Warszawa, 13 listopada 2014 – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ma jeszcze ok. 3 tygodni na dostarczenie akt sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wówczas będzie mogło rozpocząć się postępowanie.

Sprawa, jak zwykle w prawie administracyjnym, jest dość zawiła. Jej meritum sprowadza się do zakresu wolności kształtowania swojej działalności przez uczelniane organizacje studenckie, czyli koła naukowe.

– Rektor UW unieważnił dwie uchwały, zmieniające Regulamin Queer UW – tłumaczy Jej Perfekcyjność, Prezesa Queer UW. – Naszym zdaniem zrobił to niesłusznie i niezasadnie. Ponieważ po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podtrzymał swoją decyzję, nie pozostało nam nic innego.

Dwuinstancyjność zakłada, że od każdej decyzji organu można odwołać się do organu nadrzędnego. Ponieważ w wielu przypadkach nie ma takiego organu, stosuje się wówczas tzw. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który ma taką samą moc, ale składany jest do tego samego organu, który wydał pierwotną decyzję. W przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia, wnioskujący ma prawo złożyć skargę na taką decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administeacyjnego.
Rektor UW uchylił dwie uchwały Walnego Zgromadznia Queer UW z lat 2011-2012. Wprowadzały one instytucję członkini wspierającej i członka wspierającego oraz Dyrektora Wykonawczego Queer UW. Zdaniem Rektora UW, zastosowane konstrukcje są niezgodne z obowiązującymi przepisami uniwersyteckimi oraz prawa powszechnego.

– Zupełnie nie zgadzamy się z taką opinią i dlatego złożyliśmy skargę – tłumaczy trans. – Wierzę, że sąd stanie po naszej stronie i nie będzie wspierał znaczego ograniczania autonomii studenckiego ruchu naukowego.

To nie pierwsza sprawa, w której stroną jest Uniwersytet Warszawski a po drugiej stronie zasiada JP. Trans wygrała już m.in. sprawę dotyczącą dostępu do informacji publicznej w zakresie działalności organów Samorządu Doktorantów UW (jako osoba prywatna) oraz sprawę uchylenia decyzji Walnego Zebrania Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW (występowała jako Przewodnicząca).


Całą treść skargi pobrać można tutaj: PDF

/KAI/

Wypowiedz się! Skomentuj!