Warszawa, 12 września 2014 – Tylko do 15 września zgłaszać można propozycje wystąpień na konferencji „Porne graphos. Pornografia w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych”. Jej Perfekcyjność chwali nadesłane już porpozycje.

Choć, jak wynika z doświadczeń Queer UW – głównego organizatora konferencji, najwięcej zgłoszeń nadsyłanych jest w ciągu dwóch ostatnich dni, dotychczas przesłane propozycje są bardzo ciekawe. O ich przyjęciu zadecyduje jednak Komitet Naukowy.

– Są to zgłoszenia bardzo różnorodne i chyba to jest bardzo ciekawą sprawą – komentuje Jej Perfekcyjność z Queer UW. – Czekamy jeszcze na te osoby, które zdecydują się przesłać swoje propozycje w ostatniej chwili. Jeśli poziom się utrzyma, będzie to superciekawe doświadczenie naukowe.

W opisie konferencji orgtanizatorzy piszą: „Pornografia często uważana jest za obsceniczną, dewiacyjną dziedzinę, której konsumpcję należy utrzymywać w sekrecie, a samo istnienie prężnego przemysłu pornograficznego – pozostawiać na granicy społecznej świadomości, jako swoistą tajemnicę Poliszynela. Panuje zasada: nie mówić, nie pytać. Co jednak, gdy pornografia przestaje być sprawą wyłącznie prywatną?
Dodają także: „Pojawia się potrzeba pogłębionej, całościowej analizy tego zagadnienia; interesuje nas zarówno teoretyczna refleksja, jak i prezentacja badań na temat pornografii i jej wpływów. Ponieważ w Polsce zrealizowano ich stosunkowo niewiele, zachęcamy do wykraczania w swoich prezentacjach poza granice naszego kraju i kontynentu. Szerokie ujęcie tematu pozwoli nam na spojrzenie na te zjawiska w sposób interdyscyplinarny i wielowątkowy.„

– Konferencja zaplanowana jest na przełom października i listopada – tłumaczy trans. – Wszystko zależy od dostępności odpowiednich sal oraz od kształtu samego wydarzenia, o którym zadecydują zgłoszenia i decyzje Komitetu Naukowego.

Komitet Naukowy konferencji stanowią: dr hab. Tomasz Basiuk (Ośrodek Studiów Amerykańskich UW), dr n. med. Andrzej Depko (Warszawski Uniwersytet Medyczny), dr hab. Jacek Kochanowski (Ośrodek Badań Społecznych nad Seksualnością UW), dr n. med. Robert Kowalczyk (Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego) oraz dr hab. Monika Płatek (Wydział Prawa i Administracji UW). Wszystkie informacje na temat konferencji znaleźć można tutaj.


Grafika informująca o konferencji

/KAI/

Wypowiedz się! Skomentuj!