Miło wiedzieć i doświadczać tego, jak się zmienia
w Polsce mentalność. Dzięki m.in. temu, że do
nas wkraczają zagraniczne kocnerny, które w
swoich strukturach się dawno z pewnymi
uprzedzeniami uporały, mamy przykłady
takie jak ten: tęczowa sala w jednej z
dużych amerykańskich firm. Kolor
i nazwę wybrali sami pracownicy,
którzy chcieli w ten sposób dać
wyraz swojego poszanowania
dla różnorodności w pracy.
I super!

Wypowiedz się! Skomentuj!