Warszawa, 8 sierpnia 2014 – Za niecałe dwa miesiące Jej Perfekcyjność znów rozpoczyna studia na Uniwersytecie Warszawskim. Tym razem kształcić się chce na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

Decyzja o przyjęciu na studia dotarła do trans już jakiś czas temu, jednakże pochwaliła się nią dopiero teraz. JP dostała się na studia I stopnia w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

– Cieszę się, że udało mi się dostać bez problemów na ten kierunek – cieszy się trans. – Tym bardziej, że okazało się, że jestem na pierwszej pozycji wśród wszystkich przyjętych!

Jak czytamy na stronach UW: „absolwent studiów pierwszego stopnia informacji naukowej i bibliotekoznawstwa powinien umieć poruszać się w społeczeństwie informacyjnym. Ma też pełnić w nim rolę sprawnego pośrednika pomiędzy zasobami informacji (oraz wiedzy, technologii) a podmiotami je tworzącymi. (…) Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informację pochodzącą z różnych źródeł, zarówno dla potrzeb własnych jak i innych odbiorców. Potrafi rozpoznać różne typy obiektów i instytucji informacyjnych, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych dla studiowanej dyscypliny metod badawczych.”
To nie pierwsze studia na UW, jakie rozpoczyna Jej Perfekcyjność. Trans ma już za sobą studiowanie na socjologii, dziennikarstwie i informacji naukowej, filologii polskiej oraz amerykanistyce.

– Dokształcanie się jest dla mnie ważną częścią mojego życia – komentuje JP. – Chcę się rozwijać, chcę zdobywać nową wiedzę i poszerzać horyzont poznania, jaki mam w danym momencie swojego istnienia. Dlatego z chęcią i dumą podejmuję studia.

Trans odniosła się także do tematu swojej pracy doktorskiej, zdradzając jedynie, że „jest szansa na zaradzenie problemom, które pojawiły się w trakcie jej pisania”.


Brama główna Uniwersytetu Warszawskiego

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!