Warszawa, 23 lutego 2014 – Dorocznej tradycji staje się zadość – Queer UW ogłosiło właśnie, że pod koniec maja zaprasza na konferencję naukową o marginesach wykluczenia. Zaproszenie do zgłaszania abstraktów jest już dostępne w internecie.

Queer UW od początku swojego istnienia, na przełomie maja i czerwca organizuje konferencje naukowe, które dotykają różnych zagadnień związanych z tematyką, jaką zajmuje się na co dzień organizacja. W tym roku konferencja nosi tytuł „Marginesy wykluczenia. Polskie, europejskie i globalne aspekty zjawiska wielokrotnego wykluczenia i marginalizacji społecznej”.

W opisie konferencji czytamy: „Posiadane przez ludzi tożsamości tworzą sieci powiązań, nakładając się na siebie i umiejscawiają jednostkę w binarnym systemie większość-mniejszość, swój-obcy, adekwatna-inna, dobra-zła. Grupy mniejszościowe same w sobie także nie są jednorodne: ich wewnętrzne zróżnicowanie powoduje, że także w nich mają miejsce napięcia związane z „uprzywilejowaniem” i wykluczeniem. Do im większej liczby mniejszościowych grup należy jednostka, tym większe szanse doświadczenia dyskryminacji wielokrotnej.”

Konferencja zapowiadana jest na razie jako wydarzenie dwudniowe, ale organizatorzy podkreślają, że jej rozmiar zależy od liczby nadesłanych zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy, który wypełnić należy do 31 marca, znajduje się pod adresem tinyurl.com/MarginesyWykluczenia. Informacje o przyjęciu zgłoszenia odsyłane będą do 20 kwietnia, zaś wpłaty od uczestniczek i uczestników przyjmowane będą do 11 maja 2014.
W skład komitetu naukowego konferencji weszli: dr hab. Danuta Duch–Krzystoszek (Zakład Metod Badań Społecznych i Ewaluacyjnych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), dr hab. Jacek Kochanowski (Ośrodek Badań Społecznych nad Seksualnością Uniwersytetu Warszawskiego) oraz dr n. med. Robert Kowalczyk (Zakład Seksuologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). Taki skład gwarantuje, że konferencja na pewno będzie stać na wysokim poziomie!

Queer UW zaznacza: „Interesuje nas zarówno teoretyczna refleksja nad zagadnieniem, jak i prezentacja badań na ten temat. Ponieważ w Polsce zrealizowano ich stosunkowo niewiele, zachęcamy do wykraczania w swoich prezentacjach poza granice naszego kraju i kontynentu. Szerokie ujęcie tematu pozwoli nam na spojrzenie na te zjawiska w sposób interdyscyplinarny i wielowątkowy.”

Po konferencji planowane jest wydanie tomu podsumowującego. Do publikacji zaproszone zostaną wszystkie osoby, które zaprezentują się w trakcie wydarzenia. Monografia zostanie poddana recenzji dwóch niezależnych samodzielnych pracowników nauki.


Grafika promująca konferencję „Marginesy wykluczenia…” na Facebooku

/KAI/

Wypowiedz się! Skomentuj!