Jak co roku, czas na podsumowania!
Fotoblo dzielnie mi towarzyszy 365
dni w roku, więc czas pokazać to,
co najważniejsze w 2013 było.
Mój doroczny filmik gotowy!

Wypowiedz się! Skomentuj!