Rzecznik Praw Obywatelskich, Trans-Fuzja i Rada Europy zorganizowały
razem konferencję nt. prawnego uznania płci. Spotkanie ciekawe, bo nie
tylko poznaliśmy przykłady Irlandii i Szwecji, ale dodatkowo była to
pierwsza okazja do porozmawiania na temat projektu, który sobie
Ministerstwo Sprawiedliwości skrobie gdzieś tam na boku. No i
ten projekt wzbudził największe kontrowersje. Medykalizacja
całego procesu, mieszanie porządku prawnego i medycznego
oraz stojąca cały czas gdzieś w tle obawa, że nagle oto
wszyscy w Polsce będą chcieli zmieniać sobie papiery
na przynależne płci przeciwnej. To widać w tym
projekcie i to smutne, że zakłada się takie
postępowanie obywatelek_i. Smutne.

(fot. Wiktor Dynarski)

(fot. Bastiaan Winkel)

(fot. Wiktor Dynarski)

(fot. Bastiaan Winkel)

Wypowiedz się! Skomentuj!