W zasadzie byłam tam służbowo, ale okazało się,
że to dość ciekawe. No i, jak zawsze tam, był
dobry obiad. A to też ma znaczenie!

Wypowiedz się! Skomentuj!