Warszawa, 21 sierpnia 2013 – Nieco ponad 5 tygodni zostało do końca terminu zgłaszania propozycji tekstów do publikacji na temat seksualności i płciowości na Dalekim Wschodzie. Tom ma być także sposobem na kontynuację konferencji naukowej o tej tematyce.

Nieprzekraczalnym terminem dostarczania prac jest 30 września 2013. Należy je przesyłać na adres publikacja@queer.uw.edu.pl. Prace powinny mieć objętość arkusza wydawniczego (22 strony znormalizowanego maszynopisu). Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie Queer UW.

– Jeśli wszystko dobrze pójdzie, jest szansa na ukazanie się książki do końca roku – komentuje Jej Perfekcyjność. – Zależy nam na tym, by jak najszybciej przejść etap redakcji i recenzji.

Każda nadesłana praca zostanie sprawdzona pod względem technicznym przez redakcję tomu. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości czy też problemów (zły format pliku, plik uszkodzony, nieprawidłowy system przypisów itp) autorzy otrzymają informację zwrotną oraz czas na dokonanie poprawek. Prace zostaną potem ocenione przez dwoje samodzielnych pracowników nauki. Za redagowanie tomu odpowiadają zespół redakcyjny, na którego czele stoi dr hab. Jacek Kochanowski.
Publikacja jest kontynuacją tematyki podjętej na konferencji „Seks/płeć/queer na Wschodzie. Rola (nie)normatywności seksualnej i płciowej w społeczeństwach państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej”, która odbyła się w 24 maja 2013 na Uniwersytecie Warszawskim. Jej organizatorem, podobnie jak koordynatorem działań związanych z książką jest Queer UW.

– Cieszę się, że mimo wakacji udaje się nam nie marnować czasu – dodaje trans, Dyrektora Queer UW. – Za to od początku października ruszymy znów z akcją promocyjną samej organizacji. Wierzę, że dołączą do nas nowe osobym, zainteresowane tematyką queer.

Do zgłaszania tekstów Jej Perfekcyjność zaprasza przede wszystkim uczestniczki i uczestników majowej konferencji, ale tom otwarty jest dla wszystkich osób zainteresowanych. 


Logo Queer UW

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!