Warszawa, 6 sierpnia 2013 – Od dziś zapisać się można aż na 3 kursy prowadzone przez Jej Perfekcyjność od 1 października na Uniwersytecie Otwartym UW. W zajęciach brać udział może każda osoba, która ukończyła 16 lat i mówi po polsku.

Osobno i razem. Zrozumieć współczesną miłość, relacje i samotność„, „Jak queerować rzeczywistość? Queer studies dla początkujących” oraz „Płeć i gender. Interdyscyplinarne wprowadzenie do tematyki” to nazwy zajęć, jakie w ofercie Uniwersytetu Otwartego UW zaproponowała Jej Perfekcyjność.

– Każdy z tych kursów jest inny – komentuje. – Największą popularnością cieszył się na razie „Osobno i razem”, więc spodziewam się, że i tym razem będzie podobnie. Tym niemniej, pozostałe zajęcia mogą zainteresować wiele osób.

Formuła kursów opracowana jest tak, by uczestniczące w nich osoby nie musiały posiadać specjalnej wiedzy przed ich rozpoczęciem. W każdym trymestrze zajęć, jakie prowadziła dotychczas JP, w grupach znalazły się zarówno osoby dwudziestokilkuletnie, jak i takie, które dawno już są na emeryturze. Zajęcia muszą więc być otwarte na wszelkie poglądy, stany wiedzy i różne wykształcenie osób uczestniczących. Trans zaznacza, że liczy zwłaszcza na udział osób młodych, które częściej entuzjastycznie uczestniczą w dyskusjach podczas zajęć.
Kurs „Osobno i razem” poświęcony jest współczesnym relacjom – przyjacielskim, miłosnym i nie tylko ale i naszemu stosunkowi do ciała, innych osób i śmierci. Jej Perfekcyjność dokonuje podczas wykładu analizy najważniejszych teorii dotyczących współczesności i stara się wybrać pewne strategie radzenia sobie w postmodernizmie z trudnościami, jakie niesie dla relacji. Zajęcia „Jak queerować rzeczywistość?” są wstępem do teorii queerowych. Celem kursu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami i teoriami skupionymi wokół pojęcia queer studies oraz ich praktycznymi implikacjami. Kurs ma być także próbą znalezienia odpowiedzi na to jakie strategie uznać można za queerowe/queerujące rzeczywistość. Ostatnie zajęcia, „Płeć i gender” poświęcone są aspektom styku pojęć gender i sex – mają być interdyscyplinarnym wprowadzenie do problematyki i zarazem okazją do poznania podstawowych tekstów naukowych kanonicznych dla gender studies.

– Lubię te kursy – komentuje JP. – Dzięki temu, że skład grup zajęciowych jest taki różnorodny i niespodziewany, zawsze dzieją się na nich ciekawe rzeczy. Zajęcia zawsze wyglądają inaczej. Wszyscy uczymy się na nich od siebie nawzajem.

Trans podkreśla, że jej dotychczasowe zajęcia oceniane były bardzo wysoko. Średnia ocen z ewaluacji w skali 1-5 osiągała zazwyczaj wartości 4,81-4,89. Rekrutacja na kursy rusza już dziś, same zaś zajęcia – z początkiem października.


Lista zajęć Jej Perfekcyjności na stronie Uniwersytetu Otwartego UW

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!