Warszawa, 12 lutego 2013 – „Zmediatyzowana tożsamość: analiza przypadku Jej Perfekcyjności” to tytuł nowej pracy naukowej poświęconej trans, która właśnie ukazała się w „Zeszytach Naukowych Collegium Civitas”. Autorką opracowania jest Elżbieta Jeżowska.

Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie o to, czy JP może być przykładem takiej właśnie zmediatyzowanej tożsamości. Autorka dogłębnie analizuje działalność medialną trans, starając się wskazać na pojawiające się w niej wzory i prawidłowości.

– Wydaje się, że analiza ta jest naprawdę rzetelna – komentuje Jej Perfekcyjność. – Świadczyć może o tym choćby przywoływanie wpisów z mojego blo sprzed kilku nawet lat. Za tak dokładny wgląd w badane zjawisko zawsze należą się słowa uznania.

W pracy czytamy m.in. „Fenomen Jej Perfekcyjności jest (…) przykładem par excellence komunikowania społecznego opartego na przekazaniu aktywnej roli (empowerment) jednostce, często prowadzącemu do budowania postaw obywatelskich, zorientowanych na zaangażowanie społeczne.” Autorka zauważa: „Jej Perfekcyjność poprzez swoją działalność w sferze nowych mediów, która skupia się na budowaniu aktywnej społecznie i zaangażowanej lokalnie społeczności, przyczynia się do procesu glokalizacji, czyli powstawania >czegoś<.” Zwraca także uwagę na pomyłki, jakie mogą się pojawić: „Poza promowaniem idei społecznego aktywizmu oraz filozoficznej idei queer, Jej Perfekcyjność stara się również promować inne wartości, które określić można, jako hedonistyczne. Myślę, że istotne jest zaznaczenie iż filozofia queer nie jest z nimi równoznaczna, co może być tak odbierane przez osoby pierwszy raz stykające się z osobą Jej Perfekcyjności.
Bieżacy numer tomu nosi tytuł „Mediatyzacja – analiza zjawiska i wybranych studiów przypadków” a za redakcję naukową odpowiada dr Małgorzata Molęda-Zdziech. „Zeszyty Naukowe Collegium Civitas” to seria publikacji zawierających prace napisane przez studentów Collegium Civitas. Publikowane są w nich przede wszystkim prace semestralne oraz roczne, ale również takie, które wydają się w szczególny sposób warte zauważenia i upowszechnienia, na przykład najlepsze prace licencjackie, magisterskie oraz prace badawcze studentów, powstałe po wakacyjnych praktykach terenowych. Opiekę merytoryczną nad poszczególnymi numerami Zeszytów sprawują wykładowcy Collegium Civitas prowadzący zajęcia, których formą zaliczenia jest właśnie roczna lub semestralna praca studencka, oraz promotorzy prac dyplomowych. 

– Gdy tylko dowiedziałem się, że za poziom naukowy odpowiada dr Molęda-Zdziech, nie obawiałem się już o nic – tłumaczy trans. – Znam panią doktor, bardzo szanuję jej pracę i mam zaufanie, że cokolwiek robi, będzie to naprawdę dobre. Stąd brak jakichkolwiek obaw.

Zeszyty Naukowe Collegium Civitas” znaleźć można w bibliotekach akademickich. Rok rocznie ukazują się 2-3 numery w tej serii.


Okładka tomu „Mediatyzacja” pod red. M. Molędy-Zdziech

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!