Warszawa, 5 lutego 2013 – Z niewielkim opóźnieniem spowodowanym wyjazdem do Strasburga, rusza kurs „Osobno i razem. Zrozumieć współczesną miłość, relacje i samotność”. To już kolejna edycja przedmiotu.

To drugi trymestr, w którym skorzystać można było z możliwości zapisania się do JP. Spośród oferowanych przez trans, zajęcia „Osobno i razem” cieszyły się podczas dotychczasowych rekrutacji największym zainteresowaniem. Dlatego też Jej Perfekcyjność zapowiada wstępnie kolejną ich edycję.

– Załatwiam właśnie formalności związane z uruchomieniem kursu w trzecim trymestrze tego roku akademickiego – wyjaśnia. – Popularność „Osobno i razem” bierze się zapewne z praktycznego przełożenia wiedzy, jaką można na nim zdobyć na życie codzienne. To zresztą podkreślają zawsze zapisujący się słuchacze i słuchaczki.

Limit miejsc wyznaczony jest wielkością sali, w której odbywać się będzie kurs. W opisie zajęć czytamy: „Kurs przewidziany jest dla wszystkich osób, które szukają zrozumienia w galimatiasie, w jaki wpakowała nas rzeczywistość. Oparty na refleksji Zygmunta Baumana oraz innych socjologów i psychologów społecznych, kurs ma na celu opisanie i ujęcie w ramy refleksji naukowej podstawowych zjawisk związanych z miłością, uczuciowością, seksem, związkami, relacjami międzyludzkimi i samotnością.”
Jak podkreśla trans, kurs ma charakter bardzo praktyczny. Mimo tego, że jest formalnie wykładem z elementami konwersatorium, to udział Słuchaczek i Słuchaczy jest bardzo aktywny. Sama JP zachęca do tego osoby uczestniczące, podsyłając im dodatkową lekturę czy zapraszając na dodatkowe spotkania związane z tematyką zajęć. Zajęcia odbywać się będą we wtorki od 18:00.

– Poza tradycyjną oceną ewaluacyjną, w tym roku dodatkowo współpracować mamy z trenerami, którzy pozwolą nam jeszcze lepiej przygotowywać i prowadzić zajęcia – zdradza Jej Perfekcyjność. – Cieszę się z tego i nie mogę się doczekać startu zajęć.

Celem Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego jest zapewnienie osobom dorosłym różnych form kształcenia się na wysokim poziomie, zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami oraz dostosowanych do ich indywidualnych możliwości, a także stworzenie centrum edukacji otwartej, które zapewni dynamiczny rozwój kształcenia ustawicznego w Polsce.


Strona z kursem JP w witrynie Uniwersytetu Otwartego UW

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!