Warszawa, 10 stycznia 2013 – Tylko do 20 stycznia zgłaszać można swój udział w konferencji „Diversity pays! Różnorodność się opłaca!”, którą w marcu organizuje Queer UW. Jej Perfekcyjność zachęca do nadsyłania zgłoszeń.

Podstawowym celem konferencji jest poddanie refleksji styku idei różnorodności i inkluzywności z biznesem i ekonomią. Choć niewiele jest polskich prac na ten temat, zgromadzić chcemy w jednym miejscu badaczki i badaczy zajmujących się tym obszarem tak teoretycznie, jak i w trakcie badań empirycznych” – informują w zaproszeniu organizatorki i organizatorzy.

– To temat, który żywo wkracza do Polski – komentuje Jej Perfekcyjność, dyrektora Queer UW. – Wierzymy więc, że zainteresowanie będzie spore. Tym bardziej, że planujemy gości zagranicznych z USA i Holandii. Na razie to jeszcze nic potwierdzonego, ale jesteśmy coraz bliżej finalizacji tych kwestii.

Konferencja planowana jest na 7-8 marca 2013 w Warszawie. Referaty zgłaszać można za pomocą formularza dostępnego on-line na stronie tnij.org/DiversityPaysZgloszenie do 20 stycznia 2013. Dziesięć dni później osoby zgłaszające się otrzymają informację o przyjęciu. Nie przewiduje się opłaty konferencyjnej. Referaty wygłaszane będą w języku polskim i angielskim. Więcej informacji znaleźć można na stronie Queer UW.
W opisie konferencji czytamy m.in.: „Poza tym, że różnorodność i inkluzywność są kwestiami sprawiedliwości społecznej, są także postrzegane jako klucz do sukcesu w biznesie. Niektóre z firm zaczynają już zarządzać różnorodnością i tworzą programy inkluzywności, które mają wspierać ale i efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby. Prorocy zarządzania różnorodnością podkreślają korzyści z niej płynące, zwracając uwagę na możliwość czerpania z różnorodnych zasobów rynku pracy ale i kierowania produktów i usług do nowych grup odbiorców.

– Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to wierzę, że będzie to pasjonujące spotkanie naukowe – cieszy się trans. – Wiem, że niewiele osób zajmuje się tym tematem w Polsce, dlatego tym bardziej zależy nam na zgłoszeniach od teoretyczek/teoretyków i badaaczek/badaczy.

Po konferencji planowane jest wydanie specjalnego numeru młodego czasopisma naukowego „The American Dream” poświęconego tematyce, w którym ukazać się mogą – po weryfikacji przez redakcję – wystąpienia uczestniczek i uczestników konferencji.


Tą grafiką Queer UW reklamuje konferencję

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!