Warszawa, 7 stycznia 2013 – Za niecały miesiąc rusza kurs JP w ramach Uniwersytetu Otwartego UW. Na stronie internetowej UW pojawia się informacja o braku wolnych miejsc. Czy rzeczywiście nie da się już zapisać na te zajęcia?

Kurs „Osobno i razem. Zrozumieć współczesną miłość, relacje i samotność” ruszy 5 lutego i trwać będzie 11 tygodni. Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 18:00-20:05 na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Na zajęcia zapisać może się każda osoba, która ukończyła 16 lat i mówi w języku polskim. 

– Ponieważ zajęcia „Osobno i razem” mają formę wykładu połączonego z konwersatorium, liczba miejsc musi być ograniczona – wyjaśnia Jej Perfekcyjność. – Chcemy umożliwić słuchaczom i słuchaczkom autentyczny udział w dyskusji a przy bardzo dużej grupie jest to fizycznie niemożliwe.

W minionym trymestrze, w kursie uczestniczyło „nieco ponad trzydzieści osób”. Najpewniej wokół tej samej liczby zamknie się skład grupy w trymestrze, który rusza 5 lutego. Na stronie internetowej Uniwersytetu Otwartego UW, gdzie znajduje się opis kursu, pojawia się informacja: „W przypadku tego kursu, możliwe są już tylko zapisy na listę rezerwową.” Dalsze wyjaśnienie mówi zaś, że gdy z uczestnictwa w kursie zrezygnuje osoba, która zapisała się na niego wcześniej lub osoba z listy „podstawowej” nie wniesie na czas opłaty za kurs – pierwszy, oczekujący na liście rezerwowej słuchacz, automatycznie zajmuje jej miejsce. Dodatkowo, w przypadku dużego zainteresowania kursem (długiej listy osób rezerwowych), UOUW może uruchomić nową grupę tego kursu – osoby z listy rezerwowej zostaną przeniesione automatycznie, jako pierwsi słuchacze nowej grupy.
W opisie zajęć czytamy: „Kurs przewidziany jest dla wszystkich osób, które szukają zrozumienia w galimatiasie, w jaki wpakowała nas rzeczywistość. Oparty na refleksji Zygmunta Baumana oraz innych socjologów i psychologów społecznych, kurs ma na celu opisanie i ujęcie w ramy refleksji naukowej podstawowych zjawisk związanych z miłością, uczuciowością, seksem, związkami, relacjami międzyludzkimi i samotnością.” Jak podkreśla trans, kurs ma charakter bardzo praktyczny. Mimo tego, że jest formalnie wykładem z elementami konwersatorium, to udział Słuchaczek i Słuchaczy jest bardzo aktywny. Sama JP zachęca do tego osoby uczestniczące, podsyłając im dodatkową lekturę czy zapraszając na dodatkowe spotkania związane z tematyką zajęć. 

– To naprawdę specyficzny kurs – tłumaczy. – Procesy grupowe, które dzieją się w jego trakcie wpływają tak na osoby uczestniczące, jak i na mnie. W pewnym sensie uczymy się wszyscy od siebie nawzajem i chyba to powoduje, że każdorazowo przebieg zajęć jest zupełnie inny.

Celem Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego jest zapewnienie osobom dorosłym różnych form kształcenia się na wysokim poziomie, zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami oraz dostosowanych do ich indywidualnych możliwości, a także stworzenie centrum edukacji otwartej, które zapewni dynamiczny rozwój kształcenia ustawicznego w Polsce. Po ukończeniu kursu możliwe jest uzyskanie Certyfikatu wydanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.


Opis kursu na stronie Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!