Warszawa, 14 września 2012 – W trzy dni od uruchomienia zapisów na kursy I trymestru na Uniwersytecie Otwartym UW skończyły się już miejsca na jednym z kursów autorstwa Jej Perfekcyjności. Na dwa pozostałe można wciąż się zapisać przez kilka dni.

Kurs „Osobno i razem. Zrozumieć współczesną miłość, relacje i samotność” oferuje już tylko miejsca na liście rezerwowej. Nadal natomiast można próbować zapisać się na zajęcia „Jak queerować rzeczywistość? Queer studies dla początkujących” oraz „Płeć i gender. Interdyscyplinarne wprowadzenie do tematyki„.

– Cieszę się, że zainteresowanie jest tak duże – wyznaje Jej Perfekcyjność. – Uniwersytet Otwarty UW odnotował w ciągu pierwszej godziny od otwarcia zapisów aż 3,5 tys. rejestracji na wszystkie kursy. To naprawdę wielka liczba. Niektórzy zainteresowani mieli nawet problemy z wejściem na stronę.

Na dwa kursy JP są nadal dostępne wolne miejsca. W opisie zajęć „Jak queerować rzeczywistość?” czytamy, że „celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy i Słuchaczek z podstawowymi pojęciami i teoriami skupionymi wokół pojęcia queer studies oraz ich praktycznymi implikacjami. Kurs będzie także próbą znalezienia odpowiedzi na to jakie strategie uznać można za queerowe/queerujące rzeczywistość.” Zaś w opisie „Płeć i gender” widoczne są szczegółowe cele takie jak: „poznanie znaczenia pojęć gender i sex w poszczególnych dyscyplinach nauk społecznych, zrozumienie różnic w rozumieniu tych pojęć pomiędzy przedstawicielami i przedstawicielkami poszczególnych dziedzin i nabycie umiejętności odnajdywania uwikłania tych pojęć w tekstach uważanych za neutralne.”
W opisie kursu „Osobno i razem” widoczna jest informacja, że „w przypadku tego kursu, możliwe są już tylko zapisy na listę rezerwową.” Ekipa Uniwersytetu Otwartego UW informuje, że „gdy z uczestnictwa w kursie zrezygnuje osoba, która zapisała się na niego wcześniej lub osoba z listy „podstawowej” nie wniesie na czas opłaty za kurs – pierwszy, oczekujący na liście rezerwowej słuchacz, automatycznie zajmuje jej miejsce. Dodatkowo, w przypadku dużego zainteresowania kursem (długiej listy osób rezerwowych), UOUW może uruchomić nową grupę tego kursu – osoby z listy rezerwowej zostaną przeniesione automatycznie, jako pierwsi słuchacze nowej grupy.”

– Nie wiem, ile miejsc pozostało na tych kursach – przyznaje Jej Perfekcyjność. – Rekrutację prowadzi Uniwersytet Otwarty UW, który dopiero po jej zakończeniu informuje mnie, czy zgłosiła się wystarczająca liczba chętnych osób. Jeśli okaże się, że jest ich za mało, kurs nie jest uruchamiany.

Uniwersytet Otwarty UW wystartował w 2009 roku. Jego misją jest „dostarczenie najwyższej jakości usług edukacyjnych przeznaczonych dla osób dorosłych, niezależnie od ich wykształcenia, statusu społecznego czy poglądów społeczno-politycznych.” Na zajęcia w ramach UO UW zapisać może się każda osoba, która ukończyła 16 lat.


Opis zajęć JP na stronach Uniwersytetu Otwartego UW

/Życie Warszawy/

Wypowiedz się! Skomentuj!