Warszawa, 17 lipca 2012 – Mimo wakacji, trwają działania na rzecz walki o prawa osób LGBT. Dziś Jej Perfekcyjność spotka się w tej sprawie z przedstawicielami Rady Eurpy, zaś jutro weźmie udział w konferencji i spotkaniu z marszałką Ewą Kopacz.

To wyjątkowo pracowite wakacje dla działaczy i działaczek LGBT. Nie próżnuje także Jej Perfekcyjność, która jako członek Zarządu Fundacji Wolontariat Równości weźmie udział w serii wydarzeń poświęconych właśnie tej tematyce. Dziś – spotkanie z przedstawicielami Rady Europy.

– Powodem spotkania jest najprawdopodobniej start nowego projektu Rady Europy „Zwalczanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową” – wyjaśnia trans. – Nie ja jednak kontaktowałem się z RE, a Prezes Fundacji Wolontariat Równości. Mnie po prostu zaproszono na to kameralne spotkanie.

Tego właśnie projektu dotyczyć będzie konferencja, która odbędzie się jutro w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Poza osobami zaproszonymi przez Radę Europy, weźmie w niej udział także Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Program spotkania obejmuje poinformowanie o założeniach projektu ale także diagnozę stanu obecnego w Polsce i propozycje działań, jakie powinny być podjęte w celu realizacji celów programu RE.
Także jutro trans reprezentować będzie Fundację Wolontariat Równości na spotkaniu z marszałką Sejmu RP Ewą Kopacz. To właśnie ona wysłała projekty ustaw o związkach partnerskich do komisji ustawodawczej, ponieważ miała „wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją”. 28 czerwca odbyło się posiedzenie komisji, która negatywnie zaopiniowała projekty. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, marszałka po negatywnej opinii komisji mogła w ogóle nie podejmować decyzji o skierowaniu projektów ustaw do pierwszego czytania. Jednak po serii artykułów, demonstracjach i petycjach – marszałka zdecydowała się na nadanie projektom numerów druków sejmowych i zapowiedziała, że projekty będą czytane na posiedzeniu plenarnym. Po wielu próbach udało się także zorganizować spotkanie przedstawicieli organizacji LGBT w sprawie związków partnerskich z marszałką.

– Początkowo Fundację reprezentować miał jej Prezes, ale okazało się, że tego dnia nie ma go w kraju – tłumaczy JP. – Padło więc na mnie. By wziąć udział w spotkaniu, muszę zerwać się wcześniej z konferencji dot. projektu Rady Europy. Zresztą to chyba nie tylko mój problem, bo wiem, że wiele osób narzeka na nakładające się godziny.

Na początku sierpnia Jej Perfekcyjność reprezentować będzie Polskę podczas specjalnego projektu dla (foto)bloggerów, który przygotował rząd Holandii. Trans spędzi 5 dni w Amsterdamie na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii i weźmie udział w amsterdamskiej paradzie.


Zaproszenie na konferencję dot. zwalczania dyskryminacji (kliknij, aby powiększyć)

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!