Warszawa, 31 lipca 2012 – Nowy tekst trans, podsumowujący badania Queer UW nad sytuacją osób nieheteronormatywnych na UW opublikowano właśnie w „Roczniku studenckiego ruchu naukowego Uniwersytetu Warszawskiego”.

Opracowanie Jej Perfekcyjności zatytułowane „Temat przemilczany na UW. Raport z badań nad sytuacją osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim” jest krótkim podsumowaniem badań koła naukowego, jakie przeprowadzono w roku akademickim 2011.

– Nie ukrywam, że tytuł ma być prowokacyjny – tłumaczy trans. – Zależało mi na tym, żeby pojawiło się w nim pewne oskarżenie, może nieco na wyrost, wobec Uniwersytetu Warszawskiego. Nie ukrywamy, że działalność Queer UW poza czysto naukowym aspektem ma także w założeniu oddziaływać na rzeczywistość dokoła nas.

Badanie było pierwszym tego typu w historii polskiego szkolnictwa wyższego. Queer UW wypracowało metodologię, która posłużuyć może także innym podmiotom do przygotowania podobnych badań eksploracyjnych w pozostałych szkołach wyższych w Polsce ale nie tylko. W samym tekście Jej Perfekcyjność zwraca uwagę: „W swojej Misji Uniwersytet Warszawski wyraźnie zaznacza, że „społeczną misją Uniwersytetu jest zapewnienie dostępu do wiedzy i nabywania umiejętności wszystkim tym, którzy mają do tego prawo”. Zapewnianie to winno być realizowane na różnych poziomach – także na tym, który sprawi, że osoby wykluczone lub znajdujące się w trudniejszej sytuacji (materialnej, społecznej, zdrowotnej itp.) a mające predyspozycje do zdobywania wiedzy i nabywania odpowiednich umiejętności, będą miały stworzone warunki sprzyjające temu procesowi. Wydaje się więc, że przedstawione wyniki mogą być istotną wskazówką dla władz uczelni (…)„.
Trans zaznacza, że co prawda treść raportu była w marcu 2011 wydana w formie książkowej oraz darmowego e-booka nakładem Queer UW, ale to właśnie zaistnienie w oficjalnych dokumentach i oficjalnych wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego jest ważne. Tego typu bowiem publikacje nie mogą zostać pominięte czy niezauważone.

– Choć „Rocznik” nie jest superpoczytnym magazynem, to trafia do najbardziej zainteresowanych – zauważa Jej Perfekcyjność. – Wyniki badań Queer UW na zawsze pozostaną już uwiecznione w dokumentach UW. Nasza praca w pewnym sensie nie idzie na marne, może nadal spełniać pewne zadania i pewną misję. To dla nas ważne.

Kompletny raport jest nadal dostępny w formie e-booka pod adresem www.tinyurl.com/Raport2011QueerUW. Drukowane kopie zostały przekazane do władz uczelni, władz samorządów studenckich na UW, do organizacji pozarządowych, organów władzy samorządu lokalnego i państwowych zajmujących się tematem oraz do prenumeratorów czasopisma „Replika”.

Przeczytaj także:
– Media interesują się raportem o sytuacji osób LGBTQ na UW (1 lutego 2011)
Czy osoby LGBTQ są dyskryminowane na UW? Jest raport (31 marca 2011) 


Okładka rocznika z tekstem JP

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!